Raskiftet vindpark

Raskiftet vindpark bestående av 31 stk. Vestas V126, 3.6 MW vindturbiner ved Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner er utviklet og eies av Austri Raskiftet DA. Norconsult AS har bistått totalentreprenøren OX2 på elektrosiden med analyser, prosjektering, kontrahering og oppfølging av anlegget under byggetiden. Norconsult AB har bistått entreprenør med prosjektering av luftlinjen.

Prosjektnavn

Raskiftet vindpark

Kunde

OX2 Construction AB, OX2 Wind AB

Sted

Norge

Periode

2015 til 2019

Nøkkeltall

Antall vindturbiner: 31 stk Totalhøyde (m): 180 Effekt per vindturbin/hele vindparken (MW): 3,6 / 111,6 Forventet årsproduksjon (GWh): 370 Ca. 40 km 33 kV internt kabelnett 132/33 kV Transformatorstasjon 17 km 132 kV luftlinje, prosjektert av Norconsult.

Oppdraget

OX2 Wind fikk i 2015 ansvaret for å ferdigutvikle og bygge Raskiftet vindpark på vegne av Austri Vind. Norconsult ble da hentet inn for å bistå OX2 med prosjektering og kontrahering av det elektriske anlegget. Utbygningen startet opp høsten 2016 og da ble Norconsult med videre som OX2s ingeniør for å ivareta elektrokontraktene i prosjektet.

Løsningen

Norconsult løste oppdraget ved å anvende den store fag bredden innenfor Energi divisjonen og var deltagende i prosjektet med analysespesialister, stasjons og transformatorspesialister på elektro og bygg, samt linje og kabelspesialister. Store og små problemstillinger ble løst under veis og prosjektet ble satt i drift til planlagt tid desember 2018.

  • Arne Ravndal Finnby

    Sivilingeniør Kraftsystemer

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid