Ruseløkkveien 26

Norconsult har levert tjenester innen elektroteknikk og automatisering, VVS, energi og miljø i bygninger i nytt kontorbygg i Ruseløkkveien 26 i Oslo.

Prosjektnavn

Ruseløkkveien 26

Kunde

Ruseløkkveien 26 AS

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

Ruseløkkveien 26 AS

Oppdraget

Ruseløkkveien 26 er et nytt kontor- og forretningsbygg sentralt plassert i Vika, Bygget inneholder kontor, forretninger og parkering, og er sertifisert til BREEAM Excellent.

Løsningen

Norconsult har levert detaljprosjektering for ventilasjonsentreprenør, samt teknisk rådgivning RIV, RIE, RiAku og Breeam revisor i forprosjektfasen.