Sandvika sjøfront

Hvordan vil Sandvika se ut om 30 år? Prosjektet ‘Perler på en Fjord’ belyser mulighetene og utfordringene som ligger i utvikling av Sandvikas sjøfront

Prosjektnavn

Sandvika sjøfront - Perler på en Fjord

Kunde

Bærum kommune

Sted

Europa

Periode

2018

Oppdraget

Bærum kommune har invitert til parallelloppdrag om mulighetsstudie for utvikling av Sandvika sjøfront. Sjøfronten står ovenfor store utviklingsmuligheter når E18 er lagt i tunnel i 2030 og kommunen ønsker innspill til hva de kommende visjoner og ambisjonene for sjøfronten bør være.

Løsningen

Plangrepet til Norconsult involverer hele Sandviksbukta. Sandvika sjøfront og nærheten til fjorden har en nøkkelrolle når Sandvika til å bli en attraktiv, mangfoldig og klimaklok regionby. Det åpne fjordlandskapet med de store vannflatene omringet av grønne koller, er byens viktigste attraksjon og en grunnleggende kvalitet som vi har tatt på alvor i prosjektet. Eksisterende bystruktur kobles sammen med fjorden - byen skal møte fjorden og fjorden skal møte byen. Den foreslåtte Fjordstien gir nye muligheter for rekreasjon og tilgang for offentligheten til hele Sandviksbukta, og kobles opp mot Sandvika sentrum, et sentralt sted i byplanen. Det er her fjordlandskapet møter byen og det er her Fjordtorget kommer til å ligge. Norconsult har hatt prosjektledelsen for oppdraget og prosjektet er utført i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim.

  • Berit Bjørnsen

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid