tegning av sykkeltraseer

Sykkeltiltak i Elverumtegning av sykkeltraseer

I dette prosjektet drøftet Norconsult betydningen av ulike virkemidler for å øke sykkelandelen i Elverum. Det ble anbefalt tiltak på kort og lengre sikt, som kommunen kan gjennomføre for å øke denne andelen, anbefalt ruter i sykkelveinettet og sykkeltilrettelegging i gater i sentrum.

Prosjektnavn

Sykkeltiltak i Elverum

Kunde

Elverum kommune

Sted

Norge

Periode

2017

Oppdraget

Elverum ønsket bistand fra konsulent med høy fagkompetanse på sykkelplanlegging for å planlegge tiltak som kan øke sykkeladelen i Elverum.

 

Løsningen

Norconsult bisto Elverum kommune med sykkelfaglig kompetanse og utarbeidet nytt sykkelveinett for kommunen, samt anbefalte bilrestriktive tiltak for å oppnå god sykkeltiltilrettelegging i Elverum sentrum.

Tverrfaglig samarbeid