Utvikling av sykehusområdet på Bragernes i Drammen

Norconsults forslag for etterbruk av sykehustomten på Bragernes fokuserer på å transformere området til en bydel hvor helse og bærekraft, stimulerer til aktivitet, sosial interaksjon og rekreasjon.

Prosjektnavn

Bragernes 2.0

Kunde

Drammen kommune

Sted

Europa

Periode

2019

Oppdraget

Sykehuset i Drammen skal flytte til Brakerøya og den tidligere sykehustomten på Bragernes, rett utenfor Drammen sentrum skal utvikles som et forbildeprosjekt for Futurebuilt. Sykehuset har gjort folk friske i 100 år, men har i dag lite menneskeligvennlige omgivelser og bidrar ikke til å skape god folkehelse utenfor sykehuset.

Løsningen

Norconsult foreslår 4 strategier for at Bragernes igjen skal bli et område som er sunt for mennesket og for planeten: 1. Aktivitetsloopen binder sammen grøntområder med skoler og barnehager. 2. Ny mobilitetsstrategi der det blir enklere å velge gange, sykkel og kollektiv. 3. Drammenskvartalet 2.0. Bilene flyttes i hierarkiet, og gatene løftes frem med oppholdskvaliteter for beboerne. 4. Høyblokka bevares og transformeres til møteplass, destinasjon og identitet for Bragernes. Prosjektet er utført i samarbeid med Nordic office of Architecture.

  • Sander Dekker

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid