Hver dag forbedrer vi hverdagen

Hver dag forbedrer vi hverdagen

Det du kanskje ikke tenker på 

Det kan være visuelt, i form av estetikk eller fasader. Det kan oppleves som spart tid eller forenkling; at toget kommer raskere frem eller at veikrysset er planlagt slik at trafikken flyter godt. At veiene inneholder teknologi som gjør at vi vet om det er trafikanter på den hvis det går et ras. Det kan være smarte løsninger som gjør en skole eller et kontorbygg fleksibelt og energieffektivt, og som legger til rette for læring, utvikling og produktivitet.  

Når du ser toget slynge seg gjennom landskapet, tenker du neppe på at noen har brukt avanserte formler og digitale verktøy for at det skal kunne holde jevn hastighet på skinnene, også i kurvene, og ankomme stasjonen i rute.  

Når det regner, og vannet renner i en liten fordypning langs fortauet og finner veien ut til nærliggende planter og trær. Da er det noen som har planlagt slik at dette faktisk skjer. At vannet som er til overs, kan gi plantene vann og bidra til en bærekraftig utvikling og grønt liv.   

Når du beveger deg i byen – inne i byggene, eller i rommet mellom byggene – er lite overlatt til tilfeldighetene. Noen har planlagt byrommet slik at alle skal kunne ferdes og trives der. Før de nye byggene reises har noen gjort simuleringer av hvilken effekt de vil få på vindforhold på torg og terrasser.   

kvinne i åpent kontorlandskap

Når man har sikkerhetssoner i en vindmøllepark på vinteren, har noen regnet på hvor langt vindmøllebladene kan slynge is og snø, og hvor langt unna vindmøllene man må holde seg for at det skal være trygt.   

Når du setter deg bak pulten i nye kontorlokaler, er det noen som har regnet ut hvor pultene bør stå i forhold til vinduene for å optimalisere bruken av naturlig dagslys. Slik kan man redusere behovet for elektrisk belysning i bygget.   

 

Hvert år løser Norconsult rundt 30 000 små og store oppdrag for offentlige og private kunder. Noen av prosjektene får stor innvirkning på folks liv, mens andre knapt er merkbare. Uansett størrelse på oppdraget, går vi løs på det med en ambisjon om å forbedre hverdagen. I bunnen for vårt arbeid ligger våre verdier, våre prinsipper for hvordan vi gjennomfører oppdrag og våre strategier for digitalisering, bærekraft, samarbeid og innovasjon. Dette, sammen med den kompetansen våre medarbeidere besitter, gjør oss i stand til å levere på formålet vårt: Hver dag forbedrer vi hverdagen. Det er dette som hver dag driver oss.