Hogsnes helsehus

Tønsberg Kommune inviterte i september 2017 til en begrenset plan- og designkonkurranse for kommunens nye helsehus på Hogsnes. En enstemmig jury kåret Norconsult plan og arkitektur sitt forslag til konkurransens vinner.

Prosjektnavn

Hogsnes helsehus

Kunde

Tønsberg Kommune

Sted

Vestfold

Periode

2018 til 2021

Nøkkeltall

Areal: Ca. 14000 m2 BTA

Etter at konkurransen var gjennomført fikk våre arkitekter oppdraget med å videreføre vinnerutkastet frem til ferdig bygg. Etter at skisseprosjektet var utført ble Norconsult også kontrahert for alle tekniske fag.

Prosjektet består av 120 beboerrom organisert med 8 til 9 enheter gruppert rundt felles oppholdsarealer og med tilstøtende arealer for vaktrom, skyllerom og lager. I tillegg kommer dagsenter, bydelskafe og produksjonskjøkken.

Bygget føyer seg naturlig inn i omgivelsene med en skala godt tilpasset omkringliggende landskap og nabobebyggelse. Landskapet «flyter» inn mellom bygningsdelene og blir til hager og møteplasser imellom bygningsfløyene. Disse er tilpasset behovene for avdelingene. En lekeplasser er plassert nære bygning slik at eldre kan ha kontakt til barn. Vi har anlegget gitt et klart og lesbart hovedgrep og har organisert det som fire "nabolag" over to plan bundet sammen med en felles "gate" under tak. Gaterommet som er byggets kommunikasjonsakse er romslig utformet, med åpenhet og god kontakt mellom etasjene og de ulike avdelingene. Avdelingene har vi utformet for å skape en følelse av hjemlighet, har en god skala og fine henvendelser mot innholdsrike uterom. Fra hver av de fire nabolagene har beboerne tilgang til skjermede uteareal i form av hager og terrasser.

Prosjektet ble gjennomført som en byggherrestyrt generalentreprise.

Hogsnes helsehus stod ferdig sommeren 2022. Våre ideer og intensjoner fra konkurranseutkastet er i det store og hele blitt ivaretatt og resultatet er noe både vi og byggherren er svært stolte over.

  • Per Heggenhougen

    Arkitekt

  • Emma Flaat Liljefjell

    Interiørarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid