idyllic town by the sea

Samnangerheimen

Norconsult har prosjektert tilbygg til eksisterende sykehjem med 16 nye sykehjemsplasser, dagsenter og produksjonskjøkken.

Prosjektnavn

Samnanger Sjukeheim

Kunde

Samnanger Kommune

Sted

Norge

Periode

2011 til 2016

Nøkkeltall

3 000 m² BTA.

Oppdraget

Norconsult ble via en åpen anbudskonkurranse engasjert av Samnanger kommune til å prosjektere nytt tilbygg til eksisterende sykehjem og gjennomførte oppdraget fra skisseprosjekt til ferdig bygg. Eksisterende sykehjem er utbedret med 16 nye sykehjemsplasser, dagsenter, produksjonskjøkken, sansehage og parkering.

Løsningen

Tilbygget med bruttoareal 3000m² kobler seg til et eksisterende sykehjemsbygg fra 1995. Nybygget er formet som en åpen L og tilpasser seg og utnytter tomtens skrå helning og store høydeforskjeller. Eksteriørmessig utforming av bygget og materialvalg referer til landskapsrommet i Samnanger, med fjell på alle sider. Det er valgt ubehandlet lerk som fasadekledning, som over tid vil harmonere med skifertakene på omkringliggende bebyggelse. Vandreruter for demente har stått i fokus under utarbeidelse av sansehage og fellesarealene i sykehjemsdelen.

Resultatet

Nybygg ble høytidelig åpnet våren 2016. Målet for oppdraget er innfridd, og bygget framstår i dag slik vi og brukere ønsket det skulle bli.

  • Anne Jenny Bergseth

    Master i arkitektur / Fagspesialist

  • Aud Gilberg

    Sivilarkitekt MNAL, Gruppeleder Arkitektur

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid