helsetun med bygg og grøntareale, dame som dytter en annen dame i rullestol i forgrunnen

Helse og omsorg

Å skape gode anlegg for helse og omsorg handler i stor grad om å forstå behovene, begrensningene og mulighetene for den gruppen mennesker vi skal planlegge for.

Gjennomtenkt arkitektur i  helse og omsorgsbygg

Byggene og uteområdene vi ferdes i har en større påvirkning enn vi kanskje tror. Det å skape fysiske rammer som stimulerer og beriker våre sanselige og rommelige opplevelser, er en viktig forutsetning både for oss som skaper rommene og for alle som skal oppholde seg der. 

Omsorg handler om verdighet for alle, og vi er opptatt av å finne frem til arkitektoniske løsninger som gjør hverdagen både enklere og mer forståelig for de vi tegner for. 

Dette er ulike grupper med ulike behov, fra multihandikappede unge mennesker, pasienter med kognitiv svikt, ulike typer autisme eller demenssykdommer. Løsningene må tilpasses de utfordringene de ulike sykdomsbildene gir. 

I møte med disse utfordringene, skal vi skape bygg, interiører, hager og uteområder som stimulerer og utfordrer sansene. Dette er avgjørende og spesielt viktig for livskvaliteten til brukerne. Hvis sansene ikke fungerer slik de gjorde før, så spør vi oss om hvordan vår arkitektur kan bidra til å stimulere disse. Vi bruker arkitekturens og materialenes iboende kvaliteter for å gjøre hverdagen bedre, enklere og ikke minst mer meningsfull for hver enkelt bruker. 

Kontaktpersoner

Michelle S. Wright

Markedsområdeleder Arkitektur

Siril Betten

Fagnettverksleder Interiørarkitektur

Hilda Øfsthus

Fagansvarlig Landskapsarkitektur

Kontakt oss

Prosjekter innen Helse og omsorg