Kjørende trikk bak utgravd grunn

Geo og miljø

Norconsult har et av Norges fremste kompetansemiljø innen geofag og ytre miljø. Våre medarbeidere har erfaring fra alle bransjer og bred kompetanse på gjennomføring av effektive og bærekraftige løsninger.

Dette kan vi hjelpe deg med

I store og små oppdrag er vårt mål å skape merverdi i hverdagen for våre kunder. Vi dekker alle faser innen rådgivning og prosjektering, fra mulighets- og konsekvensutredninger til detaljprosjektering og oppfølging i byggetid. Vi viser deg hvordan du utnytter mulighetene i det grønne skiftet, der kreative prosesser er en naturlig del av vår arbeidsmetodikk.  

 

Miljø 

Våre ingeniører er i front i Norge på ytre miljø og bærekraft. Kundens behov står alltid i sentrum, og vi er blant de beste i klassen på modellering og visualiseringsverktøy. 

I tillegg til å levere tverrfaglige analyser på alt fra BAT-krav til klimarisiko, leverer vi et samlet databasert beslutningsgrunnlag. Vår ambisjon er å hjelpe kunden med å ta de riktige beslutningene for sitt prosjekt - eller organisasjonen med å få forståelse for hvilke handlinger som skaper verdi.   

 

Geoteknikk 

Norconsult har et av de fremste miljøene innen geoteknisk prosjektering og rådgivning i Norge. Våre tjenester dekker alle geotekniske problemstillinger, og med geoteknisk kompetanse ved mange av våre regionskontorer besitter vi også kunnskap om lokale forhold og behov. Våre medarbeidere kan bistå med prosjektering og beregning av blant annet fundamentering av alle typer bygg og konstruksjoner, utgraving, fyllinger og støttekonstruksjoner og stabilitetsvurderinger.  

Vårt fagmiljø innen kompliserte beregninger (FEM-analyser) er blant Norges fremste, og sammen med vår kompetanse på programmering og modellering (BIM, PIM) av grunnforhold løser vi de mest kompliserte oppdragene.  

 

Ingeniørgeologi 

Norconsult har vært med på å utvikle norsk bergteknologi siden starten av vannkraftsepoken i 1920-årene, hvor helhetsforståelse alltid har stått sentralt. Vi har lang erfaring i utnyttelsen av berget, til blant annet tunnelprosjekter og lagringsanlegg for olje- og gassprodukter.  

Norconsult tilbyr komplette tjenester innen ingeniørgeologi, bergmekanikk og skredvurderinger, fra mulighetsstudier og prosjektering til oppfølging under bygging. Prosjektering av undergrunnsanlegg er et av våre hovedvirksomhetsområder, og vår posisjon innenfor prosjektering og rådgivning av fjellanlegg og utnyttelse av undergrunnen er anerkjent i og utenfor Norge.  

 • Bente Gjerstad

  Divisjonsdirektør Geo, miljø og sikkerhet

 • Endre Magnus Høva

  Avdelingsleder geoteknikk

 • Vegard Kvisle

  Avdelingsleder miljø

 • Ander Kr. Vik

  Avdelingsleder ingeniørgeologi

 • Kontakt oss