Industrianlegg

Industri

I over 90 år har vi i Norconsult bidratt til å realisere små og store industriambisjoner. Våre dyktige medarbeidere har skapt betydelige verdier for våre mange, og ganske ulike industrikunder.

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi har i løpet av mange tiår etablert et solid fundament for å støtte våre kunder med utvikling av deres produkter, prosesser, prosjekter og anlegg. Tung teknisk kompetanse og kapasitet, kombinert med kundenes og vår kunnskap om industrielle prosesser, skaper gode prosjekter og fremtidsrettede løsninger.  

Vi er stolte av å kunne tilby deg spisset fagkompetanse og tverrfaglige tjenester for utvikling, bygging og gjennomføring av industriprosjekter – der du er.  

 

Tverrfaglige tjenester og leveranser 

I våre oppdrag har vi bygget verdifull erfaring med hvordan man bør organisere og gjennomføre ulike industriprosjekt. Vi liker å se på oss selv som en totalleverandør av industrielle rådgivertjenester; solid fagkunnskap, god ledelse, prosjektstyring og utvikling av kostnadseffektive løsninger står sentralt i alt vi gjør. 

Vi bidrar ofte gjennom alle prosjektets faser:  

 • Tidligfase/mulighetsstudier inkludert lokasjonsanalyser, økonomiske analyser og kalkyler 
 • Regulering og myndighetsprosesser; utredninger og konsekvensutredninger reguleringsplaner, andre typer planprosesser samt ulike myndighetstillatelser
 • Design, layout og konstruksjon 
 • Pre-FEED, FEED samt prosjektering av alle sentrale fag og komponenter 
 • Samspill, EPCM og andre former for prosjektgjennomføring 
 • Oppfølging av byggeprosess og anleggsgjennomføring 
 • Driftsoppfølging, produksjonsstyring og produksjonsoptimalisering 
 • Modifikasjoner, vedlikehold og oppgraderinger  

 

Faglig tyngde og ekspertise 

Vårt tilbud av fag og tjenester dekker rådgivning, prosjektutvikling, prosjektering og gjennomføring av ulike typer bygge-, ombygnings- eller modifikasjonsprosjekter på industrielle anlegg med tilhørende infrastruktur. Vi støtter i tillegg utvikling av produkter, prosesser, prosjekter og driftsmodeller.  

Vår leveransemodell ivaretar alle sentrale fagområder innen industri, fra plan, design, teknisk sikkerhet, via konstruksjon, infrastruktur, kraftforsyning og støttesystemer til miljø, bærekraft, anlegg og oppfølging.  

Denne kompetansen er tilgjengelig i vårt nettverk der lokal tilstedeværelse er viktig, så uansett hvor du som kunde er lokalisert eller hva du kjøper av våre tjenester får du tilgang på vår kollektive erfaring og tekniske spisskompetanse.  

 • Henning Vellene

  Direktør Teknikk og industri

 • Per Espen Kristofersen

  Avdelingsleder

 • Juliana Lima

  Tilbudsstøtte industri

 • Kontakt oss