Tog som står stille på perrongen

RAMS

RAMS dreier seg om å optimalisere med tanke på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Variert arbeid med RAMS-faget gjennom mer enn 20 år har gitt våre rådgivere i Norconsult bred erfaring innen alle prosjektfaser og tekniske disipliner.

RAMS står for reliability, availability, maintainability and safety. Prosessen er relevant i alle prosjektfaser fra konsept til idriftsettelse og videre gjennom oppgraderings-/vedlikeholdsfaser og essensiell for å fullt ut dokumentere at løsningen er tilstrekkelig sikker og pålitelig.  

RAMS har grensesnitt mot alle tekniske disipliner som energi, bygg, olje og gass, samferdsel etc., og kan implementeres gjennom alle prosjektfaser. Ved å påbegynne RAMS-arbeidet i tidlig fase og sikre at det er en del av prosjekteringsprosessen, vil man kunne unngå store kostnader knyttet til sene endringer av fastlåste løsninger.   
 
Våre rådgivere har bred erfaring innen RAMS, både i forbindelse med utbygging av jernbane/sporvei, veganlegg, og innen andre disipliner.

 

Vi har også bred kompetanse innen RAMS-relaterte standarder og regelverk slik som: 

 • EN50126 - Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (jernbane)
 • IEC 61508 - Functional safety of electrical/electronic/programmable safety-related systems (alle anvendelser)
 • IEC 61511 - Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector (prosessindustrien) 
 • Europeiske tekniske spesifikasjoner for infrastruktur – TSI’er (jernbane) 
 • Gro Aanesland Dahle

  Gruppeleder Risikostyring og teknisk sikkerhet

 • Jens William Bjerkelund

  Avdelingsleder Sikkerhet

 • Kontakt oss