Forside Norconsult årsrapport 2021.

Årsrapport 2021

Norconsults årsrapport for 2021 er nå lansert. Av miljømessige hensyn blir ikke årsrapporten trykket, men distribueres som leservennlig pdf.

I tillegg til den lovpålagte årsberetningen, som blant annet gir et bilde av selskapets økonomiske situasjon, inneholder rapporten en redaksjonell del som mer inngående beskriver selskapets virksomhet innenfor viktige områder som bærekraft, digitalisering og medarbeiderkultur i 2021.

Som i fjor har vi viet ekstra oppmerksomhet til vårt arbeid innen bærekraft, som er ett av Norconsults tre strategiske satsingsområder. Vi beskriver også vår rekrutteringsprosess, opplegg rundt faglig utvikling for medarbeidere, og våre initiativ innen samfunnsansvar og innovasjon. Dessuten feirer vi vinnerne av årets Norconsult Awards og presenterer våre største markedsområder.

I årsrapportens leder presenterer konsernsjef Egil Hogna selskapets nye strategi og formålet vårt: Hver dag forbedrer vi hverdagen. Han oppsummerer også forrige strategiperiode der alle våre fire mål ble nådd: fornøyde medarbeidere, fornøyde kunder, vekst og økonomisk resultat.

Les årsrapporten her:

God lesning!

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss