Årsrapport 2022

Norconsults årsrapport for 2022 er nå publisert på norsk og engelsk. Årsrapporten distribueres som leservennlig PDF og i en utskriftvennlig versjon. Takk til alle interne bidragsytere, både når det gjelder tekst, bilder og annen bistand.

Årsrapporten inneholder i tillegg til den lovpålagte årsberetningen, som blant annet gir et bilde av selskapets økonomiske situasjon, en redaksjonell del som inkluderer Norconsults arbeid med bærekraft og samfunnsengasjement i 2022. Et eget kapittel er også viet eierstyring og selskapsledelse.

Innledningsvis i årsrapporten presenterer konsernsjef Egil Hogna noen av hendelsene som har preget Norconsult i 2022, inkludert arbeidet med ny eiermodell og hvordan markedsuroen har påvirket konsernet.

 

Les årsrapporten her

 

God lesning!