Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult er godt fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen. Foto: Erik Burås

Årsresultat og fjerde kvartal 2018: Fortsatt sterk vekst for Norconsult

Norconsult omsatte i fjerde kvartal 2018 for 1,566 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet utgjorde 103 millioner kroner – en økning på 18 millioner fra samme kvartal i 2017.


For hele 2018 hadde Norconsult en omsetning på 5,342 milliarder kroner. Dette er en økning på 15,5 prosent sammenlignet med 2017. For året endte det underliggende driftsresultatet på 401 millioner kroner*), mot 371 millioner i 2017. Driftsmarginen for selskapet ble 7,5 prosent i 2018 (8 prosent i 2017).
– Vi er veldig godt fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen. Konkurransesituasjonen er tøff, allikevel har vi et høyt aktivitetsnivå. Vi har truffet godt med de oppkjøpene vi har gjennomført i 2018 og har samtidig en betydelig organisk vekst. Økt aktivitet, god prosjektgjennomføring og høy medarbeidertilfredshet er med på å forsterke den positive utviklingen til selskapet, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.


HØYT AKTIVITETSNIVÅ OG FLERE SPENNENDE PROSJEKTER
Norconsult har jobbet med flere spennende prosjekter i 2018. Noen av disse er byutvikling og prosjektering av Bispevika i Oslo, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, InterCity Drammen - Kobbervikdalen og E18 Tvedestrand-Arendal. I Sverige startet blant annet utarbeidelsen av en oversiktsplan for Gøteborg by, samt geotekniske undersøkelser for dobbeltspor mellom Kiruna og grensen til Norge på verdens eldste jernbane i sitt slag, Malmbanen. Norconsult i Danmark begynte i 2018 med prosjektering av Nordens største flyplasshotell, Comfort Hotel på Kastrup. Flere nye og spennende prosjekter er i en tidlig fase, blant annet er selskapet en del av teamet som skal jobbe med ny lufthavn i Bodø, og er sammen med AF Gruppen gjennom en totalentreprise i gang med E39-utbyggingen mellom Kristiansand vest og Mandal øst, for tiden Norges største veiprosjekt. I tillegg er datterselskapet Nordic – Office of Architecture en del av gruppen som prosjekterer det nye regjeringskvartalet.

FORTSATT VEKST
Særlig i Norden fortsetter Norconsult å vokse, både organisk og gjennom oppkjøp. I 2018 overtok selskapet Nordic – Office of Architecture (Nordic). Med en eierandel på over 90 prosent i Nordic, samt oppkjøpet av Arkitekthuset Monarken AB i Sverige og det danske arkitekt- og rådgivningsselskapet KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S, har Norconsult nå posisjonert seg som en av de store og toneangivende aktørene innen arkitektur i Norden. Disse oppkjøpene åpner for nye muligheter for samarbeid, og bidrar til at selskapet kan løse stadig mer komplekse samfunnsoppgaver. Norconsult kjøpte også IT utviklingsselskapet Fundator AS i løpet av året, et meget spennende fagmiljø som gir konsernet ny kompetanse innen systemutvikling, maskinlæring, IT-arkitektur og IT-rådgivning.

GODE FREMTIDSUTSIKTER
I løpet av 2018 ble det, gjennom organisk vekst og oppkjøp, nærmere 600 flere nyutdannede og erfarne medarbeidere i Norconsult. Selskapet jobber målrettet med rekrutteringsarbeid ved utdanningsinstitusjoner i Norden. Ifølge undersøkelser gjennomført av Universum, er Norconsult blant de aller mest attraktive arbeidsplassene for ingeniører og teknologistudenter i Norge.

Med temaet «VR i jernbaneprosjekter» gikk Thomas Angeltveit fra Norconsult helt til topps i konkurransen «DKTalent» under innovasjonskonferansen Den Kloke Teknologi i 2018. For sitt innovative arbeid med tegningsløse prosjekter og spillteknologi, ble Norconsult tildelt den digitale innovasjonsprisen GeoBIM Leadership Awards. Selskapet gikk også for andre året på rad til finalen i AEC Excellence Awards.


Norconsult er Norges største, og er en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet er godt rigget for lønnsom vekst også i årene som kommer.


*) Selskapet solgte i 2018 selskapet Norconsult Eiendom AS og inngikk en langsiktig leieavtale for hovedkontoret i Vestfjordgaten 4 i Sandvika. Gevinsten fra dette salget er ikke reflektert i det underliggende driftsresultatet. Salget gir et resultatbidrag som en engangseffekt slik at faktisk resultat blir 865 millioner for 2018.

Tallene i denne meldingen er ureviderte tall.