Fra magasinet Lyskultur: Prinsipp for dagslysdesign med ulike typer dagslys transportsystemer i en kompakt bygningskropp

Biljana Obradovic fra Norconsult med artikkel i magasinet Lyskultur: «Dagslystransportsystemer med bevist effektivitet for høye breddegrader»

Biljana Obradovic er Nærings PhD-kandidat og jobber i Norconsult. I forbindelse med doktorgraden har hun fått en vitenskapelig artikkel publisert i Journal of Daylighting. En forkortet norsk versjon av artikkelen er publisert i magasinet Lyskultur, og du kan lese den her.

Den norske artikkelen fra Magasinet Lyskultur er tilgjengelig som nedlastbar PDF her.

I forbindelse med Obradovics nærings PhD-studier, som hun tar under veiledning av professor Barbara Matusiak ved NTNU, er det utformet et fullskala-forsøkskontor hvor testing av en horisontal dagslystube foregår for fullt. Testingen omfatter årlig måling av fotometri, energi og brukeropplevelse. En omfattende litteraturstudie har også blitt gjennomført, og danner grunnlaget for dette forsøket.

– Jeg ønsker å takke Light & Color Centre på NTNU for faglig støtte, og Glamox og Carlo Gavazzi for teknisk støtte i fullskalaforsøket, sier Obradovic.