På ni timer planla og bygde GK, med bistand fra Norconsult, to koronaisolatrom på LHL-sykehuset ved Gardermoen. (Foto: Norconsult).

Bygde koronaisolat på ni timer

Ni timer gikk det fra planleggingen begynte til alt var klart. Norconsult har bistått GK i å gjøre om to sengeposter på LHL-sykehuset på Jessheim til koronaisolat; først og fremst ved å endre på luftmengder.

Denne saken ble først publisert av NemiTek (nemitek.no/ journalist Georg Mathisen) og er gjengitt etter tillatelse fra dem. Sitater fra Norconsult er lagt til i etterkant.

Sykehuset ligger like ved Gardermoen. Hvis noen lander på flyplassen og blir mistenkt for å være smittet av koronaviruset, er det her de havner. De fleste som kommer fra utlandet, blir sendt hjem til karantene eller plassert på et flyplasshotell, men de som har influensasymptomer, må på isolat.

To sengeposter

– LHL-sykehuset kontaktet GK og Norconsult fordi de ønsket bistand til å tilpasse ventilasjonsanlegget for en sykehusdrift der også koronasmittede pasienter er innlagt, sier Frode Hovdenak, sivilingeniør VVS fra Norconsult, som var med i prosjektet.

– Vi startet opp midt på dagen, i samarbeid med Norconsult, med å planlegge to sengeposter gjort om til isolatavdelinger. I praksis begynte vi planleggingen ved lunsjtid og var ferdig ved nitiden om kvelden, forteller fagdirektør Mads Mysen i GK Inneklima.

Nå er de to sengepostene blitt til isolatavdelinger med 50–60 sengerom. GK og Norconsult hadde også jobbene da sykehuset ble bygd. Det sto ferdig i 2018.

42 kubikkmeter i timen

– Planlegging og gjennomføring av tiltak ble gjort innenfor en tidsramme på ni timer. Ved å etablere trykkbarrierer mellom sengerom og korridor, og videre trykkbarrierer mellom sengepost mot øvrige arealer, utarbeidet vi en tiltaksplan som skulle stoppe smittespredning til omliggende arealer. Videre sikret vi avtrekkssystemet mot tilbakeføring av smitte i tilluftssystemet, sier Frode Hovdenak.

– Det vi har gjort er å endre luftmengden i alle sengerom slik at vi får en mye større avtrekksmengde enn tilluftsmengde. Vi har gått for 42 kubikkmeter per time i forskjell – altså 12 liter per sekund, forteller Mads Mysen i GK Inneklima.

Det betyr at alle sengerommene har fått et undertrykk. I tillegg har hele avdelingen undertrykk, og så er det fjernet noe avtrekk i naboavdelingen slik at den relativt sett får et overtrykk. Dessuten har GK gått over aggregatene for å redusere risikoen for smitte over aggregat og gjenvinner.

– Så har vi laget en hovedsluse inn til smitteavdelingen. Når noen går inn i smitteavdelingen, skal det strømme luft inn fra naboavdelingen, ikke motsatt, sier Mysen.

Dramatikk

Mye kan programmeres fra pc-en på hjemmekontoret, men kun hvis alt går som det skal.

– Det var dramatikk på veien, fordi det var en periode hvor vi mistet kontrollen på trykkbarrierene. Det viste seg å være to feil i anlegget, det vil si to spjeld hvor spjeldmotoren hadde løsnet fra akslingen. Det gjorde at de tilsynelatende regulerte, men i virkeligheten sto de helt stille. Det var en kritisk fase, like før vi hadde fått beskjed om at første pasient skulle komme, sier Mads Mysen.

– Det var på den første sengeposten vi støtte på problemene. Den andre gikk helt etter planen, forteller han.

Viktig jobb

Hvert enkelt rom ble kontrollert med trykkdifferansemåling og røyk for å være sikker på at undertrykket var som det skulle.

– Da fant vi noen rom som ikke fikk ønsket trykkforskjell. Det skyldes utettheter – da kan man enten øke differansen mellom avtrekk og tilluft, eller så må man la være å bruke de rommene, sier Mysen.

Særlig fra bad til sjakter og andre rom kan det lett bli lekkasjer. Så kan det være lekkasjer mellom rommene, også, slik at endringer som gjøres i ett rom, kan påvirke naborommene.

– Dette ville vært helt umulig å få til uten å ha kontrollerbar, behovsstyrt ventilasjon med gode styringsverktøy, understreker Mads Mysen. Og alt fungerer nå 100 prosent slik det skal.

Han karakteriserer jobben som et herlig kinderegg midt oppi det tragiske: Veldig meningsfylt, faglig utfordrende og samtidig praktisk utfordrende fordi det alltid dukker opp ting som du ikke hadde forutsett.

– Vi er kjempeheldige som har fått være med, og vi har fått stor støtte fra Norconsult, sier Mysen.

– Oppdraget var kort og hektisk med mange videomøter. Til tross for den stramme tidsrammen, fikk vi sammen med GK utarbeidet en god og kvalitetssikret plan som lot seg gjennomføre. Vi er glade for at LHL-sykehuset tok kontakt med oss for å få bistand til å sikre sine tekniske systemer, før de tar i bruk sykehuset til smittepasienter. I den situasjonen Norge og resten av verden nå står i, oppleves det svært verdifullt og viktig å få bidra med vår kompetanse inn i dette prosjektet, avslutter Frode Hovdenak.