Norconsult er ISO-sertifisert. F.v: Torhild Tøndel, Per Kristian Jacobsen og revisor Knut Anderssen fra DNV GL. (Foto: Norconsult)

DNV GL har ISO-sertifisert Norconsult

Norconsult AS sitt styringssystem er nå ISO-sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 9001. – En bekreftelse på selskapets sterke kvalitetskultur, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

DNV GL er et anerkjent selskap for gjennomføring og tildeling av ISO-sertifiseringer i Norge. Hovedrevisjonen av Norconsult ble gjennomført i juni, med grundig gjennomgang av selskapets styringssystem og dybdeintervjuer med en rekke ledere og øvrige medarbeidere fra alle deler av virksomheten. Nå har DNV GL overbragt den endelige bekreftelsen på at Norconsults styringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ledelsessystemer for kvalitet.

En sterk kvalitetskultur

– Dette er en bekreftelse på at det lønner seg å jobbe målrettet med kvalitet i alle ledd, og vi er stolte av den sterke kvalitetskulturen som eksisterer blant våre medarbeidere. ISO-sertifiseringen støtter oss i vårt pågående arbeid med forbedringsprosesser som bidrar til å styrke Norconsults konkurransekraft, og skape økt verdi for våre kunder, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

ISO 9001:2015-sertifikatet omfatter rådgivningstjenester innen plan- og prosjekteringsoppdrag. Sertifikatet gjelder for Norconsult AS med hovedkontor og selskapets fem regioner, og omfatter markedsområdene bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, olje og gass, vann og avløp, miljø, sikkerhet, plan og arkitektur

Formalisering av kvalitet

Norconsult har lenge hatt et sertifiserbart, integrert og prosessbasert styringssystem. Endringer i lovverk og forventninger i markedet gjorde at selskapet ønsket å gjennomføre prosessen med å ISO-sertifisere styringssystemet. Norconsults hovedkontor og en rekke av selskapets øvrige kontorer er allerede sertifisert i henhold til Miljøfyrtårnordningen. De senere årene har Norconsults styringssystem også fått en ny IT-plattform med et mer moderne brukergrensesnitt, dette for å sikre enda bedre etterlevelse.

– Samarbeidet med revisor fra DNV GL har vært svært verdifullt og nyttig. Det har gitt oss mange gode innspill til hvordan vi fremover kan løfte oss ytterligere i arbeidet med kvalitet og bærekraft i virksomheten, sier leder for Avdeling styringssystem i Norconsult, Torhild Tøndel.