Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.
Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

God vekst og solide resultater for Norconsult

Norconsult økte netto omsetning i fjerde kvartal 2023 med 11 prosent til 2 333 millioner kroner, sammenliknet med 2 110 millioner i samme kvartal i 2022. Den organiske omsetningsveksten endte på 7 prosent i kvartalet.

Norconsults justerte EBITA endte på 209 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, opp fra 208 millioner kroner i samme periode i 2022. Økt kapasitet med flere medarbeidere og høyere timepris bidro positivt til justert EBITA, mens noe lavere faktureringsgrad og høyere personalkostnader hadde en negativ effekt.

For hele 2023 økte netto omsetning med 13 prosent til 8 494 millioner kroner, etter en organisk vekst på 10 prosent, mens justert EBITA endte på 810 millioner kroner mot 741 millioner i 2022. Tatt i betraktning at fjoråret hadde en arbeidsdag mindre enn i 2022, holdt justert EBITA-margin seg uendret på 9,9 prosent.

De foreløpige resultatene viser et resultat etter skatt på 516 millioner kroner i 2023, opp fra 454 i 2022.

Stabilt kvartal

– Jeg er stolt av den innsatsen våre 6 300 medarbeidere gjør for å forbedre hverdagen hver eneste dag, både for samfunnet og for våre kunder. Jeg er også fornøyd med nok et kvartal der vi oppnår god vekst og solide resultater, til tross for et marked preget av makroøkonomisk og geopolitisk usikkerhet. Vi leverer et stabilt kvartal, blant annet takket være vår brede kundeportefølje og en god kombinasjon av offentlige og private kunder, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

I løpet av fjerde kvartal gjennomførte Norconsult to oppkjøp, den sjællandske avdelingen av det danske rådgivende ingeniørselskapet Franck Miljø- og Geoteknik og det norske selskapet Planråd. Mot slutten av 2023 signerte Norconsult også en avtale om å kjøpe aksjemajoriteten i eiendomsutviklerselskapet SQM AS.

Spennende kontrakter

Norconsult signerte en rekke spennende kontrakter i fjorårets siste kvartal, inkludert bistand til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med sikringstiltak av fjellpartiet Åknes på vestsiden av Sunnylvsfjorden og konseptvalgutredning (KVU) av nytt felles renseanlegg for fem kommuner i Vestfold fylkeskommune. Videre skal Norconsult, i samarbeid med Momentum Arktitekter, prosjektere andre byggetrinn av Haugesund sykehus, et syv etasjer høyt nybygg i tillegg til et tre etasjer påbygg.

 

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, tlf. +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. fjerde kvartal 2023)