Avdelingsleder Geir Scott Janssen i Norconsult Informasjonssystemer. (Foto: NoIS)

Innovasjon skjer når byggherren stoler på leverandøren

Avdelingsleder Geir Scott Janssen i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har skrevet et debattinnlegg om den spennende utviklingen i bygg- og anleggsbransjen. Flere store byggherrer begynner nå å etterspørre ting som ikke finnes.

Artikkelen har vært publisert på tu.no og bygg.no

Det beste jeg vet er kunder som utfordrer oss til å tenke nytt og skape enda mer verdi. Derfor er jeg så positiv til det skiftet som nå er på gang innen bygg- og anleggsbransjen. Store og viktige aktører som Trondheim kommune, Nye Veier, Avinor, Statsbygg og Statens Vegvesen har begynt å bestille tjenester på en helt ny måte. De gjør kravspesifikasjonene sine mindre spesifikke, og har i stedet blitt langt mer opptatt av de faktiske problemene som skal løses.

Tillit fremfor kontroll
Jeg mener at tillit er alfa omega for å skape gode samarbeidsforhold. Men det har kanskje ikke alltid vært en overflod av tillitsfulle samarbeidsforhold i bygg- og anleggsbransjen. Bransjen har nok heller vært preget av tøffe anbudsprosesser, med svært omfattende krav.

Fra en byggherres ståsted kan det selvfølgelig virke fornuftig å ha så mye kontroll som mulig på hvordan oppdragene løses. Men utfordringen med denne detaljstyringen er at vi mister rommet der de små idéene, som ofte betyr så mye i den store sammenhengen, kan oppstå.

Når byggherrene nå gjør anskaffelsesprosessen rundere, gir de leverandørene mer frihet og tillit til å løse oppdraget på den måten vi tror vil være best. Dermed får de med seg flere tilbydere og nye leverandører, samtidig som de gjør det mulig for leverandørene å drive utvikling og foreslå helt nye løsninger.

Setter en ny standard

Totalentreprisen for E39 Kristiansand øst – Mandal vest er et godt eksempel på hvordan denne nye måten å bestille på skaper innovasjon. Her har Nye Veier ønsket seg et web-basert innsynsverktøy for all informasjon i anleggsprosjektet, inkludert BIM-modeller, ytre miljø, dokumenter, hendelser, kostnader og framdrift, men Nye Veier har ikke stilt noen krav til hva slags teknisk løsning eller verktøy som skal brukes, og heller ikke gitt detaljerte føringer for hvordan prosjektet skal løses.

For oss som leverandør har det vært spennende og utfordrende å jobbe på denne måten. Nye Veier har bedt om noe som ikke fantes da vi startet, og Norconsult har i tett samarbeid med AF Gruppen nå fått godkjent den siste milepelen i leveransen. Løsningen setter en helt ny standard for samhandling i store anleggsprosjekt, og jeg er overbevist om at resultatet har blitt mye bedre for alle aktører, enn om vi hadde fått presentert en kontrakt med detaljerte punkter som skulle oppfylles.

Økt tillit i bransjen stimulerer til innovasjon og mer samarbeid, både mellom byggherre og leverandør, og mellom ulike leverandører. Å bygge videre på slike samarbeid vil være en fordel i en fremtid som jeg tror vil bli mer tjenesteorientert, og hvor kundene i stadig større grad vil shoppe enkelttjenester fra ulike leverandører.

- Avdelingsleder Geir Scott Janssen i Norconsult Informasjonssystemer.