Foss med grønn skog ved siden av

KI effektiviserer arbeidet med å gjenoppbygge fiskebestanden

Norconsult Digital fikk i oppgave å automatisere en tidkrevende prosess for Norconsult og Vefsnlaks: å telle antall fisk som beveger seg gjennom en fisketrapp. Teknologien bak maskinlæringsmodellen har vist lovende resultater og har inspirert flere lignende prosjekter, blant annet for å detektere andre dyrearter.

Bakgrunnen for prosjektet var Norconsults oppdrag med å rehabilitere en gammel fisketrapp ved Laksforsen for å gjenoppbygge laksebestanden i Vefsna. En del av arbeidet innebar å se gjennom videoopptak og manuelt telle fisk som gikk gjennom trappen.

Maskinlæringsmiljøet i Norconsult Digital fikk oppdraget med å effektivisere og automatisere den tidkrevende prosessen. De laget en maskinlæringsmodell som telte fiskebestanden ved å detektere fisk i videomaterialet. Modellen ble basert på flere hundre timer med videomateriell fra fisketrappen.

Startet med å kvalitetssikre datamaterialet

Victoria Glott, en del av teamet i Norconsult Digital, jobbet særlig med pre-prosesseringen av datasettet for å lage et best mulig grunnlag for opplæring av modellen.

Hun forklarer fremgangsmåten: – Vi startet med å inspisere datasettet og vurdere kvaliteten på videoene. Utgangspunktet er alltid at dataen må ha høy nok kvalitet. For eksempel påvirket lysforhold sikten på videoen, og noen ganger var det for grumsete.

Etter å ha luket ut disse problemene og brukt tid på dataprosessering, vurderte de ulike fremgangsmåter for å trene modellen på videomaterialet. De merket hva som var fisk i videoene, og benyttet dette som datagrunnlag i maskinlæringsmodellen.

– Etter at maskinlæringsmodellen var trent, kunne vi teste modellen og evaluere hvorvidt den var tilstrekkelig. Vi sammenliknet tallene fra modellen mot manuelle tellinger, og resultatene var svært gode. Med tanke på datamengden vi hadde, ga dette et tilfredsstillende resultat, forteller Victoria.

Victoria Glott fra maskinlæringsmiljøet i Norconsult Digital.

Laget noe som kan brukes for andre dyretellinger

Effektiviseringen og automatiseringen som KI tilbyr, er med på å revolusjonere hvordan vi kan tilnærme oss og løse miljøutfordringer, ikke bare i vannmiljøer, men også i andre økosystemer der lignende utfordringer finnes. Erfaringene fra Laksforsen kan tjene som en modell for andre miljøovervåkningsprosjekter.

– I et annet prosjekt har vi benyttet liknende teknologi for gjenkjenning av dyr, for eksempel på viltkameraer i viltoverganger, så vi kan se ringvirkningene av det, sier Victoria.

Norconsult Digital tilbyr ende-til-ende løsninger, fra forretningsforståelse, dataprosessering og -analyse, utvikling av modell og brukergrensesnitt samt produksjonssetting tilpasset kundens behov.

  • Eskil Elness

    Gruppeleder

  • Kontakt oss