Arne Scott begynner som selskapsadvokat i Norconsult. (Foto: Privat)

Norconsult ansetter selskapsadvokat

Advokat Arne Scott begynner i Norconsult 16. august, i en nyopprettet stilling som selskapsadvokat.

Arne Scott (f. 1960) kommer fra stillingen som advokat og partner i Pacta Advokatfirma AS, der han har vært siden 2006. Han har solid erfaring med rådgiving og tvisteløsning i bygge- og anleggsprosjekter, og har spisskompetanse innen avtale- og kontraktsrett samt regelverk for offentlige anskaffelser.

Juridisk kompetansebehov som et resultat av vekst

– De siste ti årene har Norconsult gjennomgått en enorm vekst, både når det gjelder størrelse, antall oppdrag og kompleksitet. Dette har bidratt til at behovet for en dedikert selskapsadvokat har meldt seg. Vi er svært glade for at Arne Scott har takket ja til stillingen. Med spisskompetanse på avtale- og kontraktsrett, og tung erfaring med å håndtere problemstillinger knyttet til rådgiver- og entreprisebransjen, er vi trygge på at han er rett person for jobben. Vi ser frem til å få Arne til Norconsult, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Arne Scott har tidligere vært advokat og partner i Kluge Advokatfirma og advokatfullmektig i advokatfirmaet BAHR. Han var en del av ledergruppen i Telenor Eiendom Fornebu som hadde som oppgave å planlegge og bygge Telenors hovedkontor på Fornebu. Han har også vært leder av juridisk avdeling i Statsbygg. Scott har lang erfaring med rådgivning i forbindelse med kontrakter i bygge- og anleggsbransjen samt annen kontraktsrett. Scott var sentral i arbeidet med å utarbeide de gjeldende NS-standardene for prosjekterings- og rådgivningsavtaler (NS 8401 og NS 8402) og entreprisekontrakter (NS 8405). Han holder også regelmessige kurs for bransjen om de ulike kontraktstypene i bransjen, samt regelverk for offentlige anskaffelser.

– Jeg har over 30 års erfaring fra byggebransjen som jurist, og de siste 15 årene har jeg i all hovedsak hatt rådgivende ingeniører og arkitekter som mine kunder. Nå ser jeg virkelig frem til å bruke min fagkunnskap og erfaring til det beste for Norconsult, et selskap jeg verdimessig identifiserer meg med. Jeg gleder meg til å begynne, sier Arne Scott.

Arne vil inngå som medlem i Kontrakts- og forsikringsstøtteutvalget (KFS), og vil rapportere direkte til CFO.