Norconsult evaluerte Ruters busstilbud vinteren 2023/2024 på bestilling fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Foto:Ruter

Norconsult evaluering av Ruters busstilbud vinteren 2023/2024

Norconsult har gjennomført en evaluering av Ruters busstilbud vinteren 2023/2024 på bestilling fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 14. juni ble rapporten overlevert til Byråd Marit Vea og Fylkesbyråd Håkon Snortheim.

Rapporten «Evaluering av Ruters busstilbud vinteren 2024» ble lagt frem av Norconsults oppdragsleder Cecilia Jahr, fra avdeling for Innovasjon og ny vekst.

Rapporten, der også Inger Lise Tyholt og Einar Bowitz fra avdeling Mobilitet og samfunn har vært en del av kjerneteamet, peker på tre viktigste årsaker til problemer og innstillinger i busstilbudet under de krevende værforholdene vinteren 2023/2024:

  • Utilstrekkelig brøyting av gatene i Oslo, inklusive for liten kapasitet til å deponere snø
  • Energiforbruket for vinter på de nye elbussene var uventet høyt, og bussene måtte lade oftere
  • Problemer med ladeinfrastrukturen til de nye elbusskontraktene, inklusive feilleveranser og at laderne reagerte uventet negativt på kulde, snø og vind

Andre bidragende årsaker var bussenes kjøreegenskaper på vinterføre, ikke egnede dekk, mangelfull beredskap for vinterdager, mangelfull opplæring av sjåførene og tekniske feil på gamle busser.

Les hele rapporten her: Evaluering av Ruters busstilbud vinteren 2024

Anskaffelsesforløp

I rapporten har Norconsult også sett på bakenforliggende årsaker i anskaffelsesforløpet til de nye elbussene i Oslo, og har trukket fram tre forhold som kan ha bidratt negativt til vinterens situasjoner:

  • Mangel på reserveløsninger til den nye teknologien og mangelfull læring fra piloter og tidligere innfasing av elbusser
  • Operatørene har tatt for stor risiko i konkurransen om kontraktene, på bekostning av kvalitetselementer i tilbudet
  • Operatørene og Ruter undervurderte energiforbruket både til framdrift og til oppvarming av bussene på vinterstid

Med disse årsakene i bakgrunnen anbefaler Norconsult at det jobbes med ti tiltak fram mot neste vinter og fem tiltak fram mot de neste kontraktoppstarter og anskaffelser av busstjenester i Ruters ansvarsområde. Tiltakene er adressert Oslo kommune/BYM, Ruter og operatørene, og det oppfordres til godt samarbeid for å finne de beste løsningene.

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. første kvartal 2024.