Norconsult er første bedrift til å delta i Bærum kommunes elsykkel-prøveordning.

Norconsult først ut i Bærum kommunes elsykkel-prøveordning

Gjennom prosjektet SmartBike Bærum, tilbyr Bærum kommune lokale bedrifter å låne elsykler gratis i 14 dager. Norconsult er første bedrift til å prøve ordningen.

For å få flere til å sykle har Bærum kommune kjøpt inn ti elsykler og to lastesykler som bedrifter kan låne ut til sine ansatte. Bedrifter melder seg på for 14 dagers utprøving. Brukerne kan disponere elsyklene hele perioden, eller noen dager hvis interessen er høy. Sykkelen kan disponeres hele døgnet og i helger. Første bedrift ut til å låne syklene er Norconsult i Sandvika.

– Som Norges ledende rådgiverfirma og en av Bærums største bedrifter, har Norconsult som ambisjon å bidra til et bedre klima. Vi ønsker derfor å støtte sykkelprøveordningen sammen med Bærum Kommune. I Norconsult har vi mange miljøbevisste medarbeidere som både sykler og løper til og fra jobb i dag, og vi tror at elsykler kan bidra til at enda flere lar seg inspirere til å la bilen stå, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

Klimaklok kommune

Sykling har positive effekter, både for miljøet og for folkehelsen. Målet med prosjektet er å få flere til å velge bort bilen til og fra jobb og i fritiden, og skape endringer i eget transportmønster.

– Elsykkel er en flott måte å transportere seg selv på, som gir mulighet til å la bilen bli hjemme. Gjennom å sykle til jobben blir biltrafikk og utslipp redusert, flere får en aktiv reisevei og bidrar til en mer klimaklok kommune. Det er ingen forsakelse å elsykle – det gir faktisk energi, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog.

Prøvetiden skal følges opp med en spørreundersøkelse blant de som har testet elsyklene, for å se om tiltaket har ført til endrede reisevaner.