Norconsult kjøper Faaland Arkitekter i Bergen. (Foto: Norconsult)

Norconsult kjøper Faaland Arkitekter i Bergen

Norconsult overtar det Bergensbaserte arkitektselskapet Faaland Arkitekter, og styrker med dette sin posisjon som en tverrfaglig rådgiverbedrift med et stort arkitekturmiljø i Norge og på Vestlandet.

– Faaland Arkitekter har markert seg som et sterkt fagmiljø innen arkitektur i Bergen, og vil bli et verdifullt tilskudd til Norconsults allerede store arkitekturmiljø på Vestlandet. Sammen vil de to miljøene utgjøre et meget solid team, som tilbyr arkitekturtjenester rettet mot både offentlige og private kunder på Vestlandet og i resten av Norconsults nedslagsfelt, sier Jens Kvarekvål, regiondirektør for region Vest i Norconsult. Kvarekvål er også leder for arkitektmiljøet i Norconsult.

Utvidet tjenestetilbud til kunder i Bergensområdet

Faaland Arkitekter er et Bergensbasert arkitektselskap etablert i 1985, som leverer rådgivning innen arkitektur, planlegging og interiør. De siste 15 årene har selskapet hatt hovedfokus på privatmarkedet, både innen hotell, industri, nærings- og kontorbygg samt større boligprosjekter og eneboliger. Faaland Arkitekter har lagt spesielt stor vekt på byggherrerådgiving og prosjektutvikling i tidligfase, og samspillet med tekniske fag under prosjekteringen.

Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgiverbedrift rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

– Vi ser frem til å bli en del av Norconsult, som har et av Norges største arkitekturmiljøer. Vi vil fortsette det gode samarbeidet vi har med våre kunder, og de vil oppleve oss som en integrert del av et stort nasjonalt og internasjonalt konsern med solid, tverrfaglig kompetanse. For våre medarbeidere betyr dette også større faglige utviklingsmuligheter og god forutsigbarhet, sier Jon Faaland, daglig leder i Faaland Arkitekter.

Integrert del av Norconsult fra 1. mars

Ansatte i Faaland Arkitekter vil fortsette i sine stillinger når selskapet fra 1. mars viderefører sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Faaland Arkitekter flytter i løpet av sommeren inn i Norconsult sitt Bergenskontor i Valkendorfsgaten.