Norconsult har flere innlegg på Fjellsprengningskonferansen 2016. (Foto: Norconsult)

Norconsult med innlegg på Fjellsprengningskonferansen 2016

Norconsult holder flere foredrag på Fjellsprengningskonferansen 2016, som arrangeres i Oslo 24. og 25. november.

Fjellsprengningskonferansen er den største årlige tekniske arrangementet i Norge, og samler hver høst over 800 personer fra anleggsbransjen. Konferansen, som strekker seg over to dager, omfatter Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen.

I likhet med tidligere år, er temaene hentet fra en rekke områder som faller inn under interesseområdene til Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) og Norsk Geoteknisk Forening (NGF).

Som Norges største, tverrfaglige rådgiver, er Norconsult en sterk faglig bidragsyter med både fagpersoner og prosjekter under den to dager lange Fjellsprengningskonferansen.

Torsdag bli følgende Norconsult-prosjekter presentert:

  • Norconsults Øyvind Engelstad, avdelingsleder for Kraftverk bygg i Norconsult vil holde foredrag om fullskala BIM for tunneler og fjellanlegg med henvisning til erfaringene fra Vamma 12. Engelstad sitter i styret i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk, NFF, og vil derfor være aktiv under frokostmøte og ellers i løpet av konferansen.
  • Videre er det presentasjoner av Norconsults prosjekter undersjøiske tunneler på Færøyene ved geolog Grøv fra Sintef.
  • Også Norconsult-prosjektet Rogfast pluss, skal presenteres av prosjektleder Tor Geir Espedal fra Statens Vegvesen på torsdagen.

Fredag bli følgende Norconsult-prosjekter presentert:

Fredag er det geoteknisk og geologiske samlinger hver for seg på konferansen.

  • Norconsults Eivind Halvorsen vil fredag snakke om GIS-metodikk i sårbarhetskartlegging og kravsetting for grunnvann i urbane samferdselsprosjekter – Case Fornebubanen.
  • Norconsults Johann Örn Fridsteinsson vil snakke om Sikring av kraftstasjonsgrop på Vamma med kraftige fjellankre.
  • Norconsults Banafshe Heidar vil holde innlegget: «Påvise hvordan horisontalkraft fra konstruksjon kan tas opp i grunnen når konstruksjonen er pelefundamentert.
  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss