Området ved Haugsneset, Kårstø. Fase 2-bygget illustrert nærmest. (Illustrasjon Equinor)

Norconsult med på nytt Johan Sverdrup-oppdrag

Equinor har tildelt Aibel kontrakten for byggingen av fase 2 av landkraftanlegget på Haugsneset øst for Kårstø. Norconsult samarbeider med Aibel på oppdraget, og har ansvar for prosjektering av omformerbygget.

Oppdraget som Aibel og Norconsult nå er tildelt, omfatter detaljprosjektering og bygging av fase 2 av landkraftanlegget, og er i hovedsak knyttet til nytt omformerbygg som Siemens skal levere utstyr til. Øvrig infrastruktur med landfall for sjøkabel, kjølevann for omformerutstyr samt høyspentforbindelse fra nettstasjon på Kårstø ble etablert i første utbyggingsfase av Johan Sverdrup.

Tredje Johan Sverdrup-oppdrag for Norconsult

Dette er det tredje store oppdraget som Norconsult er med og vinner i forbindelse med Johan Sverdrup-utbyggingen i Nordsjøen. Tidligere har Aibel, sammen med Norconsult, hatt ansvar for detaljprosjektering og bygging av fase 1 på Haugsneset. I dette arbeidet, som ferdigstilles i disse dager, var ABB leverandør av omformerutstyr. Videre fikk Norconsult i oppdrag av Siemens å gjøre forprosjektet for strømforsyning fase 2. Dette oppdraget ble ferdigstilt tidligere i år.

– Det er svært gledelig at Equinor har vist Aibel og Norconsult fornyet tillit knyttet til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Selv om Norge har vært gjennom noen år med nedgang i olje- og gassmarkedet, investeringskutt og få nye prosjekter, har Norconsult opprettholdt et stort engasjement gjennom oppdrag i Johan Sverdrup, som er norsk oljebransjes største og viktigste prosjekt. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Aibel, sier Henning Vellene, markedsdirektør for olje og gass i Norconsult.

Arbeidene starter umiddelbart. Byggestart på Haugsneset er rett over sommeren 2019, og hele prosjektet skal være ferdigstilt i 2021.

Se lenke til pressemelding fra Aibel her.