Norconsult ønsker å styrke PhD-kompetansen i bransjen

Norconsult har tatt et initiativ og samlet konkurrentene til et felles faglig bransjeløft knyttet til doktorgrad (PhD)-kompetanse innen ulike fagområder.

– Ved i større grad å nyttiggjøre oss av doktorgrad-kandidater står vi bedre rustet til å videreutvikle kompetanse og satse på innovasjon i årene som kommer, sier divisjonsdirektør Tom Baade-Mathiesen i Norconsult.

Norconsult og Næringslivsringen, et samarbeidsforum mellom bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og byggenæringen, samlet nylig om lag 20 personer for å diskutere hvordan økt satsning på PhD kan bidra til felles kompetanseutvikling og innovasjon for bransjen som helhet. Blant deltagerne var AsplanViak, Cowi, Multiconsult, Sweco, NTNU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk vann, Skien kommune og RIF.

Spennende kompetanse innen vann og avløp
Særlig diskuterte deltagerne hvordan man kunne løfte vann- og avløp som fagområde. Norconsult og divisjonsdirektør Baade-Mathiesen og de andre rådgiverne ser allerede positive effekter av at de har sikret seg PhD-kompetanse innen dette viktige fagområde:

– Kommune-Norge har store etterslep og utfordringer med behandling av vann og nye løsninger for oppgradering og utbygging av ledningsnettet for vann og avløp. Sammen med andre viktige funksjoner er vann og avløp definert som et samfunnskritisk områder. Derfor må vi som bransje ta et felles samfunnsansvar, og løfte frem vår fagkompetanse. Våre medarbeidere med PhD-grad er blant de beste hodene, og med dem i front skal vi være med på å utvikle de beste løsningene for fremtidens prosesser og infrastruktur, sier Baade-Mathiesen.

Utfordringene støttes av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) som utarbeider rapportene «State of the Nation». 2015-rapporten slår fast at for landets avløpsanlegg er tilstanden svært alvorlig. I tillegg kommer klimaendringer som ytterligere aktualiserer behovet for nye og gode løsninger. Det gjelder også for vannforsyningsanleggene som er i en slik tilstand at det gir økt risiko for knapphet på vann til norske husholdninger og forurenset drikkevann på grunn av varierende vannbehandling og problemer med gammelt ledningsnett.

Ifølge Geir Walsø, instituttleder ved institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU, er en PhD svært viktig. I tillegg til det faglige lærer studentene en analytisk måte å tenke på og de lærer å formulere relevante problemstillinger. Vann og avløp er et anvendt forskningsområde, og han la vekt på at det er positivt med forskningsprosjekter som har eierskap i bedriftene og at bedriftene er interessert i å bygge opp sine medarbeidere.

Mer informasjon
Les RIFs «State of the nation 2015».

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss