Norconsult er en av partnere som støtter Bygg Arena Arendal, det viktigste samlingsstedet for bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen under Arendalsuka

Norconsult og BAE-næringen sterkt representert på Arendalsuka

Norconsult er én av 42 partnere som støtter Bygg Arena Arendal, det viktigste samlingsstedet for bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen (BAE-næringen) under Arendalsuka.

Rundt 1 000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år, og i år er det datoene 15. til 19. august som gjelder.

Norconsult er én av 42 partnere tilknyttet fellesskapet Bygg Arena Arendal (BAA), sammen med virksomheter som for eksempel Statsbygg, Veidekke, Hjort, Entra, AF Gruppen og Multiconsult.

Største fastlandsnæring

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Næringen sysselsetter 1 av 5, har over 90 000 bedrifter og bidrar med over 66 milliarder i verdiskaping i året.

Under Arendalsuka vil felleskapet disponere samlingsstedet «Byggeplassen» i bygget over Baker Jørgensen på Torvet i Arendal. Herfra vil arrangementer i regi av Bygg Arena Arendal gjennomføres.

BAAs program starter for alvor tirsdag 16. august, og mer informasjon om Bygg Arena Arendal finnes på følgende lenker:

Planlagt lenge

Planleggingen av Norconsults tilstedeværelse under Arendalsuka har pågått en god stund, og de siste brikkene er nå i ferd med å falle på plass.

Norconsult vil blant annet, sammen med partnere, presentere 5 konkrete råd som både kan bidra til reduserte utslipp og samtidig stimulere til nye forretningsutvikling i Norge. Her stiller blant annet konsernsjef Jimmy Bengtson i Veidekke og konsernsjef Egil Hogna til debatt sammen med politikere.

Samme dag er Norconsult representert på arrangementet «Skal det virkelig bo folk i Froland» i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Stærk. Her skal det diskuteres om det er en menneskerett å bo hvor man vil i Norge, dersom kostnadene for det offentlige blir svært store for å sørge for den kommunale infrastrukturen og bygningsmassen.

I tillegg er Norconsult med på arrangementer som «Fra gråstein til gull – vi kan spare milliarder gjennom bedre massehåndtering!», «Prisene øker og strømmen blir dyrere, når er det vannbransjens tur», «Hvordan påvirker teknologi fremtidens rekrutteringsbehov», «Anlegg for bedre klima», «Helsefremmende stedsutvikling ja takk, men for hvem», «Sosial bærekraft som drivkraft i byutviklingen» og «Lansering av Global Annual Offshore Wind Market Report 2022».

Norconsult etablerer seg i Arendal

I midten av mai ble det også gjort kjent at Norconsult åpner et helt nytt kontor i Arendal for rådgivende ingeniører, arkitekter og samfunnsplanleggere for å møte den økende etterspørselen lokalt.

Leiekontrakten til det nye kontoret forventes ferdigforhandlet i løpet av kort tid, og det planlegges å holde et lunsjarrangement under Arendalsuka med kunder, partnere, lokalpolitikere og lokalt næringsliv for å markere satsningen.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss