Norconsult og HR Prosjekt har ledet konseptutredning for et nasjonalt senter for en ny og skånsom kreftbehandlingsform. (Foto: Universitätsklinikum Heidelberg)

Norconsult og HR Prosjekt planlegger nytt, norsk kreftbehandlingssenter

En ny, skånsom strålebehandlingsform kan bli en realitet for norske kreftpasienter når et nytt nasjonalt kreftbehandlingssenter planlegges. Norconsult og HR Prosjekt har hatt konseptutredningen.

Kreftbehandlingsformen Proton- og partikkelterapi er ikke er i bruk i Norge i dag, men innebærer en banebrytende behandlingsform, som kan få stor betydning i behandlingen av enkelte kreftformer. Metoden er en langt mer skånsom form for strålebehandling sammenlignet med dagens tilbud. I dag sendes norske kreftpasienter til utlandet for å motta slik behandling.

Et viktig samfunnsoppdrag for Norconsult
I samarbeid med Sykehusbygg HF og aktuelle helseforetak har HR-NOR AS, et arbeidsfellesskap bestående av blant annet Norconsult og HR Prosjekt, stått for konseptutredning av et mulig nasjonalt senter for Proton- og partikkelterapi. Konseptfaserapporten ble levert til Sykehusbygg HF like før sommerferien, for behandling i prosjektets styringsgruppe. Rapporten gir en anbefaling om at et alternativ med to sentre og maksimal kapasitet legges til grunn for endelig konseptvalg.

– Det har vært utrolig givende å få ta del i oppstarten av dette viktige og betydningsfulle helseprosjektet. Vår gruppes samlede spisskompetanse samt erfaring fra et tilsvarende anlegg i Danmark har kommet godt med. Det har gjort oss i stand til å levere et solid grunnlag for konseptvalg som Sykehusbygg HF kan bruke i den videre planleggingen av senter for partikkelterapi og protonbehandling i Norge, sier Kåre Kallmyr, avdelingsleder for sykehus og renrom i Norconsult.

Oppdraget omfattet, foruten kostnadskalkyler og økonomiske analyser, også mulighetsstudier, tomtevurderinger og programskisser.

Norconsult og HR Prosjekt leder arbeidsfellesskap
Det er Norconsult og HR Prosjekt sitt arbeidsfellesskap, HR-NOR AS, som har rammeavtalen med Sykehusbygg HF. Sentrale bidragsyterne i arbeidsfellesskapet HR-NOR er, foruten Norconsult og HR Prosjekt, Lohfert & Praetorius, Henning Larsen Architects, Deloitte, AART Architects, Pro Integrated Management og Søren Jensen AS.