Norconsult på Gjøvik involvert i Årets Trebyggeri

Gran Almennings forretningsbygg i Gran sentrum ble tildelt prisen Årets Trebyggeri 2014 på Byggedagene som ble arrangert i mars 2015.

Norconsult på Gjøvik hadde ansvaret for byggeteknisk prosjektering av peler og plasstøpte deler av bunnplaten, samt global stabilitet av bygget og øvrige detaljer og bæresystemer som ikke ble levert prefabrikert, for totalentreprenøren Miljøbygg AS.

I tillegg utarbeidet Norconsult bygningsteknisk del av beskrivelse for byggherren. De elektrotekniske anleggene i og utenfor bygget ble også prosjektert av Norconsult Gjøvik, for Øistad Elektro AS.

Treteknisk og TreFokus har tatt initiativ til prisen og gjennomfører dette i nært samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no og Norske Arkitekters Landsforbund.

Les mer om prisen på bygg.no

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss