Farriseidet - Porsgrunn. Foto: Bane NOR

Norconsult rådgiver i fire av ni prosjekter nominert til Årets bygg og anlegg 2018

Norconsult er inne som rådgiver i fire av de ni nominerte prosjektene til årets bygg og anlegg. To av nominasjonene er i kategorien anlegg, mens de to andre er i kategorien bygg.

Prisene for årets bygg og årets anlegg 2018 offentliggjøres under Byggegallaen 3. april.

Farriseidet-Porsgrunn

Et av de nominerte anleggsprosjektene hvor Norconsult er en del av prosjekteringslaget, er Farriseidet – Porsgrunn der Bane NOR er byggherre. Dette er et jernbaneprosjekt med en strekning på 22,5 kilometer. Nytt dobbeltspor på denne strekningen erstatter den gamle nedslitte banen som lå i samme trase som da den åpnet i 1882. Med den nye strekningen reduseres reisetiden med 20 minutter.

Fv. 32 Gimlevegen-Augestadveien, Porsgrunn

Den nye veistrekningen er på 1300 meter, som Statens vegvesen delte i to entrepriser. Entreprisen Norconsult har bidratt til, ble gjennomført som en totalentreprise. Den nye strekningen ble åpnet i desember 2018, og fjerner den velkjente flaskehalsen i Lilleelvkrysset i Porsgrunn.

Holmen skole, Oslo

Norconsult er rådgivende ingeniør i prosjektet, som er gjennomført etter samspillsmodellen. Betonmast Oslo er entreprenør. Byggherre er Undervisningsbygg Oslo KF. Dette er en gjennomføringsmodell der byggherre, arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivende ingeniører, byggentreprenør og tekniske entreprenører er organisert som en partneringallianse. BIM har vært brukt i planlegging, prosjektering og produksjon.

LHL-sykehuset, Gardermoen

LHL- sykehuset til 1,5 milliarder kroner er et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming. I dette prosjektet har Norconsult vært sentral på rådgivningssiden, mens Norconsults datterselskap Nordic – Office of Architecture har vært arkitekt. Samspillet mellom byggherre, Nordic - Office of Architecture og etter hvert rådgivere og underentreprenører betegnes som verdifullt.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss