Kontraktsignering hos Norconsult 23. februar. Fra venstre Anette Fjeld fra Dr.techn.Olav Olsen AS, Svend Arntzen fra Norconsult, Terje Andreassen fra Kystverket, Olav Weider fra Dr.techn.Olav Olsen AS og Kjetil Ruud fra Norconsult. Foto: Norconsult.

Norconsult signerte kontrakt om forprosjektering av Stad skipstunnel

Norconsult og Dr.techn.Olav Olsen AS har signert en kontrakt med Kystverket om utarbeidelse av forprosjekter for Stad skipstunnel. Prosjektet starter i februar 2016.

– Prosjektering av Stad skipstunnel er et strategisk viktig og krevende prosjekt for Norconsult. Vi har bred erfaring med krevende faglig og tverrfaglig anleggsprosjektering innenfor store samferdselsoppdrag. Nå takker vi for tilliten fra Kystverket, og ser frem til et spennende prosjekt i samarbeid med Dr.techn.Olav Olsen AS, sier divisjonsdirektør Kjetil Ruud i Norconsult. – Prosjektet befester vår posisjon som ledende i Norge innenfor prosjektering av store tunnelprosjekter og havnekonstruksjoner, sier Ruud.

– Vi har vært involvert i Stad skipstunnel lenge. Nå ser vi fram til å ta prosjektet ett skritt nærmere realisering gjennom dette forprosjektet, sier administrerende direktør Olav Weider i Dr.techn.Olav Olsen AS.

Stad skipstunnel har en lengde på ca. 1,7 km og antatt bredde på 36 m og høyde på 49 m. Tunnelen vil få en stor betydning for sikring av skipstrafikken forbi Stadlandet. Hurtigruten Midnattsol er dimensjonerende fartøy som skal seile igjennom tunnelen.

Skipstunnelen gjennom Stadlandet er utredet i flere omganger både på 1990- og 2000-tallet. Større utredninger skjedde i 2000-2001 og i 2007. Prosjektet har vært igjennom en konseptutvalgutredning (KVU) i 2010 med påfølgende ekstern kvalitetssikring av utredningen, KS1.

Når dette forprosjektet og reguleringsplaner er fullført skal prosjektet igjennom ekstern kvalitetssikring KS2 fra høsten 2016.

Prosjekteringen starter i februar 2016 og forprosjekt med kostnadsoverslag skal være ferdig til oktober 2016. Oppdragsleder Svend Arntzen fra Norconsult skal lede arbeidet. Dr.techn.Olav Olsen AS har assisterende oppdragsleder og prosjekterer havnekonstruksjonene i oppdraget. Snøhetta prosjekterer portalkonstruksjonene.

– Med solide konsulenter er det tekniske forprosjektet i gode hender. Det skal være så godt gjennomarbeidet at en ekstern kvalitetssikring, KS2, skal kunne gjennomføres. Det tekniske forprosjektet gir et viktig grunnlag for mulig realisering av prosjektet, og for at skipstunnelen skal kunne oppfylle sin funksjon som sikker og forutsigbar seilas forbi Stad, sier Terje Andreassen, prosjektleder for forprosjektet i Stad skipstunnel i Kystverket.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss