Universitetslektor Marthin Landgraff ved NTNU i Gjøvik vant Norconsultprisen 2020.

Norconsultprisen 2020 til universitetslektor Marthin Landgraff

Norconsultprisen deles ut årlig for beste pedagogiske prestasjon ved studieprogram Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. I år gikk prisen for fremragende pedagogiske evner til universitetslektor Marthin Landgraff ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk på NTNU i Gjøvik.

Norconsultprisen ble opprettet i 2011, og skal stimulere til høy pedagogisk kvalitet på undervisningen ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk og institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU. Erfaring har vist at de beste studentene søker studiet med de beste læringsarenaene. Prisen skal derfor stimulere undervisere til å være mest mulig dedikerte i den pedagogiske studiehverdagen. Slik skal prisen bidra til økt rekruttering til faget, og til å sikre en høy faglig kvalitet på studentene etter endt studieløp.

Mange sterke pedagogiske prestasjoner

Normalt deles Norconsultprisen ut under de årlige BM-dagene (Bygg- og miljøteknikkdagene) i Trondheim. Grunnet Covid-19 er årets BM-dager utsatt til februar 2021, og årets prisseremoni foregikk derfor digitalt i forbindelse med Næringslivsringens Årsmøte. Konserndirektør Janicke P. Garmann fra Norconsult annonserte vinneren og leste opp juryens begrunnelse.

Det var svært mange gode kandidater til årets pris. Totalt mottok juryen 54 nominasjoner fordelt på 30 ulike forelesere. I år var også første gang forelesere fra andre studiesteder enn Trondheim var nominert.

Juryens begrunnelse for tildelingen av prisen til Landgraff:

De vitenskapelige ansatte er NTNU sine viktigste aktiva. Som vitenskapelig ansatt forventes man å ha meget god trippelkompetanse: Kompetanse av både vitenskapelig og pedagogisk art, og kompetanse om samfunn og næringsliv. For de fleste er dette en krevende kombinasjon, og innebærer vanskelige avveininger og prioriteringer. Det forventes at de vitenskapelige ansatte underviser på en slik måte at studentene sikres god og relevant kompetanse, gjennom godt tilpassede undervisnings- og vurderingsformer.

Koronasituasjonen har vært krevende for både undervisere og studenter. Kandidaten som tildeles pedagogprisen fra Norconsult i 2020 har vist stort engasjement for sine studenter i alle fag han har undervist i, både under den pågående koronasituasjonen og tidligere. Han har utviklet en undervisningsform og et -materiell som har vist seg å gi studentene et meget godt læringsutbytte med gode resultater. I tillegg har han vist at han gir studentene en praktisk forståelse av teoretiske problemstillinger gjennom blant annet visualisering. Kandidaten jobber også tett på instituttet for å knytte tettere bånd mellom akademia og næringsliv gjennom arbeidslivspraksis for studentene, noe som øker deres faglige kunnskap og forståelse for faget.

Prisen går i år til Marthin Landgraff som er Universitetslektor ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU i Gjøvik.

Skal stimulere til høy pedagogisk undervisningskvalitet

Juryen består av konsernsjef i Norconsult, Kanzler i studentlinjeforeningen HM Aarhønen og studieprogramleder for Bygg- og miljøteknikk på NTNU. Dette er det tiende året Norconsultprisen deles ut. 

Tidligere vinnere av Norconsultprisen er:

2019: Pål Drevland Jakobsen

2018: Vikas Thakur

2017: Klaartje De Weerdt

2016: Kelly Pitera

2015: Jan Arve Øverli

2014: Alex Klein Paste

2013: Amund Bruland

2012: Steinar Nordal og Leif Lia

2011: Arild Clausen