Terje Hoel fra Norconsult holder foredrag om vannveier i Oslo under Infrastrukturdagene 2017.

Norconsults Terje Hoel med foredrag om vannvei på Infrastrukturdagene

«Hvordan rydder man plass for å få til åpning av bekkeleie/ vannvei i Oslo» er tittelen på foredraget Hoel skal holde under Infrastrukturdagene 2017.

Infrastrukturdagene er Norges største fagkonferanse for infrastruktur, og arrangeres av bransjeforeningen Tekna på Quality Hotel 33 i Oslo 14. og 15. februar.

Kompleks infrastuktur i bakken
Terje Hoel er avdelingsleder for VA-samferdsel i Norconsult. Foredraget han skal holde på Infrastrukturdagene dreier seg om hvordan man skaffer tilgang til grunn, og tar hensyn til den komplekse infrastrukturen i bakken når man ønsker å få på plass åpning av bekkeleier i Oslo. Hoel bruke Ensjø og Teglverksdammen (rensedam for overvann) som case for fremtidsrettet bytransformasjon.

Hoel har lang erfaring fra blant annet bygging av Teglverksdammen og flere delprosjekter med gjenåpning av Hovinbekken gjennom den «nye» Ensjøbyen. I disse prosjektene legger Oslo kommune og private utbyggere til rette for å transformere området fra en tidligere «bilby» til boligby med blå-grønne kvaliteter og fremtidsrettet overvannshåndtering.

Hoel vil holde sitt foredrag under konferansens første dag, tirsdag 14. februar. Vil du ha med deg Hoels innlegg eller andre innlegg, kan du melde deg på Infrastrukturdagene her.

Betydningen av klima og beredskap for koordinert infrastrukturbygging

Hoels foredrag inngår som en del av konferanseprogrammet som har tittel «Klima/naturfare/beredskap og betydning for utførelse av koordinert infrastrukturbygging». Det er flere interessante foredrag i denne sesjonen. Blant annet vil Sigurd Grande, avdelingsdirektør i Oslo kommune Vann- og avløpsetaten, fortelle om hvordan Oslo jobber med beredskap i forhold til samfunnskritisk infrastruktur. Ordføreren i Sørum kommune, Marianne Grimstad Hansen, vil holde innlegget «Naturfare – et aktuelt eksempel til læring sett fra en kommunes ståsted».

Norconsult i programkomiteen

Tom Baade-Mathiesen, divisjonsdirektør for Vann- og avløp i Norconsult, sitter i programkomiteen for Infrastrukturdagene 2017. Baade-Mathiesen vil innlede sesjon 1 på Infrastrukturdagenes åpningsdag. Denne sesjonen har tittel «Nytt om rammer fra våre myndigheter og de store linjer som påvirker koordinering og vilkår.»

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss