(F.v.) Endre Ljones, Kenneth Nielsen og Jens Kvarekvål fra Norconsult inviterer til samspillsarena for bygge- og eiendomsbransjen i Bergen. (Foto: Norconsult)

Proptech City inviterer til samspillsarena for bygge- og eiendomsbransjen i Bergen

Norconsult lanserer Proptech City, en spennende nyhet knyttet til bygge- og eiendomsbransjen i Bergen. Målet er å etablere en fysisk samspillsarena for fremoverlente aktører innen eiendomsbransjen i vest.

Nå vil initiativtakerne knytte til seg alle aktører i bygge- og eiendomsbransjen som deler interessen for å utfordre etablerte sannheter og søke nye muligheter.

– Sammen med samarbeidspartnere skal vi utvikle Proptech City som konsept, og utforme bygget som skal huse knutepunktet for fremtidens bygge- og eiendomsbransje - med vekt på økt innovasjon og verdiskaping. For Norconsult vil det være interessant å være del av et slikt fellesskap, der vi kan være med å utvikle bransjen, sier Endre Ljones, direktør for Norconsult i Bergen.

Fremtidsrettet

Fundamentet for Proptech City er å sikre bærekraftige og effektive løsninger for fremtiden, som skal bidra til å drive både bransjen og samfunnet fremover. Proptech City skal være stedet å være for de virksomhetene som ser verdien av å samarbeide om å fornye bygge- og eiendomsbransjen. I Proptech City skal etablerte virksomheter møte startups, forskning og akademia, og vil bli den naturlige arenaen for å avholde workshops, arrangementer og foredrag.

– Vi skal gjøre dette sammen med andre engasjerte, teknologiske og bærekraftige aktører som brenner for å utvikle fremtidens klyngebygg for bygge- og eiendomsbransjen. Vi har fått god respons fra markedet så langt, og håper flere vil melde sin interesse, sier Jens Kvarekvål , en av initiativtagerne bak Proptech City.

Spydspisser innen bærekraft, samarbeid og nyskaping

Fortsatt gjenstår mye arbeid og utvikling av konseptet, men for Kenneth Nielsen, daglig leder i Proptech City og ansatt i Norconsult, er ambisjonsnivået klart:

– Vi skal skape et Proptech City som representerer spydspissene av bedrifter som sammen vil utvikle Norges mest bærekraftige, digitale og innovative klynge, der samarbeid og nyskaping står i sentrum. Her skal vi dele kompetanse og skape verdier for bransjen lokalt, nasjonalt og på tvers av verdikjeden, sier Nielsen.

Norconsult er partner i, og samarbeider tett med Proptech Innovation, en næringsklynge med fokus på bærekraft, innovasjon og teknologi i bygg og eiendom, med over 80 medlemsbedrifter. Klyngens mål er å gjøre bransjen smartere og mer bærekraftig ved å endre måten man planlegger, utvikler, bygger og forvalter boliger og næringseiendom. Proptech Innovation er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og Proptech City var et av prosjektene som lå til grunn for søknaden.

– Proptech Innovation heier på slike initiativ, og Proptech City har et stort potensial. Selv om Proptech Innovation ikke er en formell del av prosjektet, er det naturlig at vi løfter det frem. Fysisk samlokalisering mellom eiendomsaktører kan fremme innovasjon, samarbeid og verdiskaping, noe vi vet vil være viktig fremover, sier styreleder Harald Schjelderup i Proptech Innovation.

– Bergen er den fremste klyngebyen i Norge. Vi har mange eksempler på at selskaper i næringsklynger vokser raskere, er mer innovative og at de skaper større verdier, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, og fortsetter:

– Media City Bergen har gitt en enorm merverdi for de samlokaliserte selskapene i medieklyngen. Jeg er sikker på at Proptech City vil ha avgjørende betydning også for bedriftene i Bergens nyeste klynge.

Er du interessert i Proptech City?
Vi vil snart lansere Proptech City sin hjemmeside www.proptechcity.no

Fakta

Proptech City
Proptech City skal være knutepunktet for fremtidens bygge- og eiendomsbransje. Proptech City blir et bygg som skal romme ledende bedrifter som deler høye ambisjoner og tankesett knyttet til bærekraft, innovasjon og teknologi innen bygg og eiendom. Leietakerne i Proptech City skal sammen skape verdier utover det som er mulig i et ordinært kontorbygg.