Norconsult har bidratt med interiørprosjektering av Torvbråten skole i Asker. (Foto: Norconsult)

Torvbråten skole er Årets skolebygg 2021

Nohrcon kårer hvert år Årets skolebygg, under den årlige temauken om bygging av fremtidens skole. Etter en offentlig avstemming gikk nye Torvbråten skole i Asker kommune av med seieren. Norconsults interiørarkitekter har bidratt med interiørprosjektering av bygget.

I tillegg til Torvbråten skole, var Høgskulen på Vestlandet og Åsane videregående skole i Bergen samt Ullerål skole på Hønefoss nominert til Årets skolebygg 2021.

Nye Torvbråten skole sto ferdig i desember 2020 og består av en barneskole med flerbrukshall på tilsammen 6 700 kvadratmeter. Askers ordfører, Lene Conradi, karakteriserer bygget som et pionérprosjekt for fremtidige skolebygg, der hovedmålet har vært god livskvalitet og bærekraftig utvikling. Torvbråten er det andre skolebygget i Norge som har fått Svanemerket, og skolen er bygget uten bruk av produkter som inneholder stoffer som er farlig for miljøet eller menneskers helse.

– Det er veldig gøy at Torvbråten har fått anerkjennelsen det er å bli Årets skolebygg. Dette har vært et spennende prosjekt å jobbe med, og det er gledelig at mange av de som har stemt frem Torvbråten fremhever interiøret. Å jobbe med barneskoler stiller store krav til oss for å lage miljøer som både skaper trygghet for barna, og et godt læringsmiljø. Det mener jeg at vi har fått til her, noe også brukerne ser ut til å mene, sier Unni Hauglann, interiørarkitekt i Norconsult.

Brukerinvolvering og helhetlige løsninger

Torvbråten skole er planlagt til å være en toparallell barneskole, og skolens flerbrukshall skal benyttes av skolen og frivillige organisasjoner etter skoletid. Skolen har i dag én klasse på hvert trinn. Barneskolen er dermed planlagt med tanke på en fremtidig økning av elevtallet.

– Som interiørarkitekt ble vi engasjert til oppdraget helt i starten av skisseprosjektet. Oppdraget besto i å følge prosjektet på sidelinjen, og å planlegge løst inventar i skolebygget. Interiørarkitekten fikk dermed mulighet til tidlig å komme med innspill på planløsningen, samt å være med på prosessen rundt materialer og farger. I detaljprosjekt og byggefase ble interiørarkitektens rolle utvidet til å være byggherres representant i brukermøter med entreprenør. I samråd med brukergruppen på skolen ble det tatt ut farger til møblene, slik at det ble en helhetlig løsning med tanke på resten av interiøret, forklarer Hauglann.

Utvikler fremtidens skoler

Norconsults interiørarkitekter har de siste årene jobbet med en rekke skoler over hele landet. Selskapet har også et stort skolefaglig miljø som har bidratt til programmering og utvikling av fremtidens skoler, og som har ansvaret for Utdanningsdirektoratets nasjonale rådgivningstjeneste for barnehage- og skoleanlegg. Norconsults skoleplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter jobber med undervisningsbygg på alle nivåer, fra barnehager til universiteter og høyskoler.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss