Cathrine Marstein Engen (3. f.v.), avdelingsleder i NoIS samlet i høst de yngste kvinnene i selskapet for å få råd om hvordan de kan jobbe enda mer målrettet med rekruttering mot jenter under utdannelse. Foto: NoIS

Trenger IT-bransjen virkelig flere kvinner?

Avdelingsleder Cathrine Marstein Engen i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har skrevet en kommentar om hvorfor hun er overbevist om at IT-bransjen trenger flere kvinner. – Det vil gjøre oss i stand til å skape bedre opplevelser for kunden, skriver hun.

Kommentaren har vært publisert på karriere360.no.

Jeg er en kvinne på 46 år, utdannet dataingeniør, og har vært en del av IT-bransjen i 23 år. De første 19 årene jobbet jeg som systemutvikler og de seneste fire har jeg vært leder. Jeg pleier ofte å dele oss IT-folk inn i to kategorier:

1) De som er mest interessert i selve teknologien, og

2) de som er mest interessert i mulighetene teknologien gir oss for å løse brukerens behov.

Kvinner finner du i begge kategorier, men min erfaring er at det er langt flere kvinner i kategori to.

For å lage gode IT-løsninger må du ha interesse for og evne til å virkelig forstå menneskene som skal bruke løsningene, sette deg inn i hva de trenger og deretter omsette innsikten din til gode brukeropplevelser. Her mener jeg at kvinner faktisk har en styrke.

Gode brukeropplevelser vokser ut fra et ønske om å sette seg inn i og forstå behovene andre mennesker har i sin arbeidshverdag. Det handler om å tørre å stille spørsmål igjen og igjen, til man er helt sikker på at man har forstått, selv om man er redd for at spørsmålene skal virke både banale og dumme. Det handler om å få brukerne til å oppleve sin egen påvirkning som viktig. Og det handler om å forstå hvordan den fantastiske teknologien kan brukes til å lage løsningene som både dekker behovene og gir en god brukeropplevelse. Å skape gode brukerløsninger krever i tillegg kreativitet og estetisk sans, områder der kvinner ofte også er sterke.

10 prosent teknologisk
Jeg har alltid funnet stor motivasjon i å lage løsninger som bidrar positivt til enkeltmenneskers arbeidshverdag. Det er utrolig viktig at vi som bransje ikke glemmer at løsningene vi lager har en reell påvirkning på hvordan brukerne våre trives på jobb, og hvordan de opplever mestring. For en tid tilbake var jeg så heldig å møte digitaliseringsminister Nikolai Astrup, som den gang uttalte at digitalisering handler om 10 prosent teknologi og 90 prosent forståelse av hva som faktisk skal lages. Jeg kunne ikke sagt meg mer enig.

Å være best på brukeropplevelse gir dermed et enormt konkurransefortrinn. Teknologien setter i dag minimalt med begrensninger på hva vi kan få til. Når konkurrende løsninger sammenlignes vil brukeropplevelsen ofte være den faktoren som skiller. Brukeropplevelsen blir bare viktigere og viktigere og bransjen trenger flere som brenner for dette fagfeltet.

90 prosent menneskelig
Det er ingen hemmelighet at jenter tenderer mot å velge utdannelser og yrker som har et menneskelig aspekt ved seg. Så mitt forslag for å få flere jenter til å velge utdannelse innen IT er at vi som bransje må profilere den menneskelige siden av IT langt sterkere enn vi har gjort til nå.

Jeg har snakket med mange IT-jenter som forteller at de føler seg underlegne gutta, som tilsynelatende kan så mye mer. Det er for eksempel de gutta som har svidd av alle konfirmasjonspengene på å bygge drømme-pc-en og legger ut om valg av grafikk-kort, prosessorer og minnebrikker.

Vi må nå få frem til disse jentene med at det er fullt mulig å jobbe med IT uten å være interessert i hvordan en pc er bygd opp.

Vi må legge langt større vekt på brukerforståelsen, kreativiteten, estetikken, arbeidsmetodikken og samarbeidet som trengs for å utvikle gode IT-løsninger, og avlive myten om at vi IT-folk er en gjeng asosiale vesener som sitter med nesa i skjermen og koder mens vi drikker cola og spiser pizza.

Det er bare å komme innom oss i NoIS for å se hvordan det virkelig er. Her er kontorlandskapet preget av et yrende liv med medarbeidere som sammen vil skape best mulig løsninger for våre kunder og brukere.

Cathrine Marstein Engen, leder for Avdeling GIS og kommunal forvalting i Norconsult Informasjonssystemer.