Årdal, fjell og sjø

Årdal

Norconsult Årdal

I Årdal har vi eit sterkt fagmiljø innan maskin, industri og prosess som jobbar tett opp mot industrien lokalt, men også i større nasjonale industriprosjekt. Vi arbeider med eit stort spenn av oppgåver og bistår med alt frå tidlegfase/utviklingsarbeid, prosjektering, prosjektleiing og oppfølging under bygging og utføring. 

Kontoret ligg sentralt i kommunesenteret Årdalstangen i Årdal kommune, i Glashuset hjå Hydro Aluminium, og er ein del av Norconsult Sogn og Fjordane. 

Vi samarbeider på tvers av geografi og fag med andre avdelingar og kontor, noko som kjem kundane våre tilgode i form av lokal rådgjeving, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Tangevegen 1, 6885 Årdalstangen

Telefonnummer

+47 67 57 10 00

Postadresse

Pb. 149, 6881 Årdalstangen

  • Tone K. Myklebust Kvåle

    Leiar Sogn og Fjordane

  • Robert Sandvik

    Avdelingsleiar Årdal

  • Kontakt oss