Rørvik sjø og solnedgang

Rørvik

Norconsult Rørvik

Hos oss i Rørvik er vi samlokalisert med innovasjonsklyngen; InnovArena, i umiddelbar nærhet til en av Trøndelags mest trafikkerte havner og et vakkert kystlandskap.  

Vi kan levere deg tjenester innen havbruksnæringen og marin og maritim industri, med fokus på akvakultur, energiprosjekter og bærekraft. Vi har også solid kompetanse på reguleringsplaner og leverer taksering av både næring og bolig.  

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen

Kontaktdetaljer

Adresse

Fjordgata 8, 7900 Rørvik

Telefonnummer

+47 74 13 41 80

  • Rune Gjermo

    Leder

  • Rune Richardsen

    Tekniske fag

  • Ragnhild Wendelbo Melgård

    Planfag

  • Kontakt oss