Planvarsel - Detaljregulering for Harstad brannstasjon: Russevikveien

På vegne av Harstad kommune varsles oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Hensikten med reguleringen er å regulere tomt for ny brannstasjon i Russevikveien. Planområdet ligger i Gansåsbotn sør for Harstad sentrum. Varslingsområdet utgjør ca 54 daa og dekker nødvendig areal for etablering av ny brannstasjon med tilhørende infrastruktur og uteområder. I planen inkluderes i tillegg eksisterende næringsvirksomhet innen planområdet, og mulighet for fremtidig utfylling i sjø.

Det er avklart i oppstartsmøtet at det ikke er krav om utredning etter Forskrift om konsekvensutredning.

Planvarselet med vedlegg er tilgjengelig på nettsidene: https://norconsult.no/kunngjoeringer/, https://harstad.kommune.no, og utsendes berørte naboer, parter og myndigheter digitalt.

Spørsmål om planarbeidet rettes til Norconsult på tlf. 99 74 96 41.  Innspill rettes skriftlig pr. e-post til: borge.weines@norconsult.com, eller pr.post til:

 

Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad

Innen 15.09.2024

 • Børge Weines

  Rådgiver Arkitektur og Plan

 • Kontakt oss

  Vedlegg

  • Plangrense Til Planvarsel A1 L

   Last ned (PDF)
  • Planinitativ Detaljregulering For Harstad Brannstasjon Russevikveien (6D3cce33) (2)

   Last ned (PDF)
  • Referat Fra Oppstartsmøtet Detaljregulering For Harstad Brannstasjon, Russevikveien Planid 835 (Zhisqeek) (1)

   Last ned (PDF)
  • Varsel Om Oppstart Av Planarbeid Detaljregulering For Harstad Brannstasjon, Russevikveien

   Last ned (PDF)