Planvarsel – Klævollen næringsområde

Det varsles om oppstart planarbeid for Klævollen næringsområde sør for Søberg i Melhus kommune. Planområdet omfatter et om lag 70 daa areal mellom Klævollen og Dovrebanen. Området er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel 2023-2025.

  • John Stephen Skjøstad

    Seniorrådgiver Plan

  • Kontakt oss

    Vedlegg