Aukra Hydrogen: Innledende Konsekvensutredning og tillatelser for produksjonsanlegg for hydrogen med karbonfangst

Hydrogen kommer til å spille en avgjørende rolle i dekarboriseringen av fremtidens energisektor. Norconsult har på oppdrag fra en kunde gjennomført en innledende konsekvensutredning og kartlagt nødvendige tillatelser som kreves for etablering av et hydrogenanlegg med karbonfangst på Aukra.

Prosjektnavn

Aukra Hydrogen: Innledende Konsekvensutredning og tillatelser for produksjonsanlegg for hydrogen med karbonfangst

Kunde

Aker Horizons

Sted

Norge

Periode

2022 til 2022

Nøkkeltall

Hydrogen: 1 200 tonn/dag

Oppdraget

Norconsult ble engasjert av Aker Horizons til å gjøre innledede konsekvensutredning og kartlegge tillatelser som kreves for etablering av hydrogenproduksjon fra naturgass (fra Nyhamna prosessanlegg) med karbonfangst på Aukra.

Løsningen

Konsekvensutredning må gjøres for å vurdere hvilke påvirkninger hydrogenanlegget og tilhørende rør (hydrogen, CO2 og naturgass) har på miljø og mennesker i området. Norconsult gjorde i dette oppdraget innledede konsekvensutredning for
følgende temaer: Naturmangfold, kulturarv, landskap, friluftsliv, naturressurser, forurensing (grunn, vann, luft og støy) og klimagasser. For å få lov til å bygge og drifte et
hydrogenanlegg må utbygger gjennomgå en rekke
myndighetsprosesser. Norconsult kartla og vurderte relevante lover for etablering av det konkrete anlegget, og hvilke tillatelser som må på plass.

Resultatet

Konsekvensutrednings resultater viste påvirkningen hydrogenanlegget kan ha på omgivelsene, og hvilke tilpasninger som kan gjøres for å ivareta områdets
ressurser og verdier. Gjennom kartleggingen av lover,
tillatelser og avklaringer som er påkrevd for å etablere hydrogenanlegget identifiserte Norconsult hvilken risiko
som var knyttet til bygg og drift av hydrogenanlegget, både med tanke på gjennomføring og tidsbruk.

  • Dejan Doder

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid