Brubytter for Bane NOR

Norconsult har på vegne av Bane NOR prosjektert utskifting av jernbanebruer på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Rørosbanen og Dovrebanen. Korte stålbruer fra begynnelsen av 1900-tallet med spenn på 4-7 meter er byttet med betongplate-, betongtrau- eller ståltraubruer i løpet av en helg.

Prosjektnavn

Brubytter for Bane NOR

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2012 til 2018

Nøkkeltall

Totalt 30 betongtrau og 8 ståltrau er prosjektert.

Oppdraget

På bakgrunn av stort skadeomfang registrert ved bruinspeksjoner har Bane NOR gitt Norconsult i oppdrag å prosjektere og utarbeide anbudsgrunnlag for utskifting av en rekke bruer. De eksisterende stålbjelkebruene har relativt korte spenn fra 4-7 meter og er i hovedsak fra første halvdel av 1900-tallet. Korrosjon i stålbjelkene er i hovedsak årsaken til brubyttene. Bruene skiftes i løpet av helgebrudd fra natt til lørdag – natt til mandag.

Løsningen

Et normalt brubytte foregår i følgende rekkefølge: • Togtrafikk stenges og banen sikres • Eksisterende skinner kobles fra og heises ut. • Eksisterende stålbru heises ut • Landkar og vingemurer senkes til riktig nivå og påstøpes. • Ny bru bestående av betongelementer eller stålelementer heises inn. • Ballast legges ut og komprimeres. • Nye sviller og skinner heises inn og ballast pakkes rundt. • Bru påmonteres gangbane. • Togtrafikk settes på.

Resultatet

Norconsult har for Bane NOR prosjektert standard betongelementer og stålelementer som benyttes til denne typen brubytter. Metoden gjør det mulig å skifte flere bruer på samme strekningen samtidig i løpet av en helg. Norconsult har prosjektert denne løsningen som er benyttet for en rekke jernbanebruer på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Rørosbanen og Dovrebanen.

Kontaktpersoner

Hilde Rannem Isaksen

Avdelingsleder

Steffen Johansen

Prosjektleder

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid