Brubytter for Bane NOR

Norconsult har på vegne av Bane NOR prosjektert utskifting av jernbanebruer på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Rørosbanen og Dovrebanen. Korte stålbruer fra begynnelsen av 1900-tallet med spenn på 4-7 meter er byttet med betongplate-, betongtrau- eller ståltraubruer i løpet av en helg.

Prosjektnavn

Brubytter for Bane NOR

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2012 til 2018

Nøkkeltall

Totalt 30 betongtrau og 8 ståltrau er prosjektert.

Oppdraget

På bakgrunn av stort skadeomfang registrert ved bruinspeksjoner har Bane NOR gitt Norconsult i oppdrag å prosjektere og utarbeide anbudsgrunnlag for utskifting av en rekke bruer. De eksisterende stålbjelkebruene har relativt korte spenn fra 4-7 meter og er i hovedsak fra første halvdel av 1900-tallet. Korrosjon i stålbjelkene er i hovedsak årsaken til brubyttene. Bruene skiftes i løpet av helgebrudd fra natt til lørdag – natt til mandag.

Løsningen

Et normalt brubytte foregår i følgende rekkefølge: • Togtrafikk stenges og banen sikres • Eksisterende skinner kobles fra og heises ut. • Eksisterende stålbru heises ut • Landkar og vingemurer senkes til riktig nivå og påstøpes. • Ny bru bestående av betongelementer eller stålelementer heises inn. • Ballast legges ut og komprimeres. • Nye sviller og skinner heises inn og ballast pakkes rundt. • Bru påmonteres gangbane. • Togtrafikk settes på.

Resultatet

Norconsult har for Bane NOR prosjektert standard betongelementer og stålelementer som benyttes til denne typen brubytter. Metoden gjør det mulig å skifte flere bruer på samme strekningen samtidig i løpet av en helg. Norconsult har prosjektert denne løsningen som er benyttet for en rekke jernbanebruer på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Rørosbanen og Dovrebanen.

  • Hilde Rannem Isaksen

    Avdelingsleder

  • Steffen Johansen

    Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid