Ringerike videregående skole

Prosjektnavn

Ringerike videregående skole

Kunde

Buskerud Fylkeskommune

Sted

Hønefoss

Periode

2017 til 2020

Nøkkeltall

Areal: ca. 13 500 m2

Ringerike VGS er en svært gammel bygning med vernestatus jf. Kulturminneloven og Plan-og bygningsloven. Med utgangspunkt i en skolebygning fra 1886, en gymsal fra ca. 1890 og nyere tilbygg fra 1919, 1959 og 1970 har Norconsult stått for en totalrehabilitering, inkludert ombygging og et nytt tilbygg.

Et viktig arkitektonisk poeng i prosjektet var at nybygget ble lagt slik at det ikke skjulte det eldste bygget når man kommer inn hovedporten til skolegården. På den måten harmonerer den opprinnelige arkitekturen med den nye arkitekturen.

Alle fag fra Norconsult har vært rådgivende i prosjektet og resultatet viser hvordan tett, tverrfaglig samarbeid har formet et skolebygg som ivaretar eksisterende bygningsarv og samtidig utgjør et bærekraftig bygg for fremtidens skoleundervisning.

  • Steinar Amlo

    Steinar Amlo

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid