Salten og Lofoten tingrett

Prosjektnavn

Salten og Lofoten tingrett

Kunde

NNE i Storgata AS

Sted

Bodø

Periode

2020 til 2023

Nøkkeltall

Areal: 3900 m2

Storgt. 38 i Bodø har stor kulturhistorisk verdi. Bygget ble oppført i 1949-51 med tilbyggi 1975 som et monumentalt bankbygg. Bygget ble på 80-tallet omgjort fra bankbygg til avisbygg for Avisa Nordland.


I 2020 vant T. Kolstad eiendom i samarbeid med Norconsult sine arkitekter konkurransen om etablering av nytt tinghus i Bodø, som inkluderte både hovedbygg og innlemming av næringsbygg for å tilfredsstille arealbehovet til domstolen. Byggets fasade inkl. takflater har vernestatus. Yttervegger med karakteristisk mineralittpuss ble reparert, og innvendige areal fikk full oppgradering, nye etasjeskiller og bæresystem ble etablert i mellombygget. Bygget har fortsatt sin karakteriske hovedinngang og personalinngang, samt skjermet biladkomst for tiltalte fra bakgården.


Prosjekteringen var komplisert ut fra vernebestemmelsene og 3D-scanning av bygget har derfor vært avgjørende for å oppnå et godt resultat. I tillegg til arkitekturprosjektering har Norconsult vært prosjekterende for alle øvrige fag i detaljfase frem til ferdigstillelse.

  • Jo S. Aastorp

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid