Gjestegården, Setermoen

Boligblokk i sentrum av Setermoen, Troms og Finnmark med tilsammen 44 leiligheter. Størrelsen varierer fra ett-roms på 24,8 m2 til tre-roms på mer enn 120 m2. Programskisser/ forprosjekt ble gjennomført av Borealis Arkitekter, en del av Norconsult siden 2019

Prosjektnavn

Gjestegården - boligblokk

Kunde

Storegga Eiendom AS

Sted

Norge

Periode

2014

Nøkkeltall

BRA 4149 m2

Oppdraget

Bygningen avslutter «rådhuskvartalet» mot sør. Dette er den tetteste bebyggelsen i sentrum av Setermoen og fastholder strukturen med videreføring av byggelinjer og høyder. Samtidig forholder bygningen seg positivt til «Setertun» - både i skala og fargeholding.

Løsningen

Hesteskoformen gir et lunt tun og lune, solrike uteplasser. I tillegg til private balkonger og terrasser, er det prosjektert felles utearealer både på terreng og på avskjermet og solrik takterrasse. Boder og parkering er lagt i kjelleren sammen med tekniske rom og rom for avfallskonteinere. Det er planlagt felles rom for skismøring og for et lite verksted, men disse rommene er ikke vist, da behovet for tekniske rom ikke er avklart. Det er også behov for felles lagringsrom for utemøbler mm. Det er vist 24 parkeringsplasser i kjelleren samt 7 plasser ved inngang. Øvrig parkering må ordnes på nærliggende arealer. Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Lars Krane Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen, sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke, arkitektassisten Ruth Pedersen

Resultatet

Første etasje er hevet opp fra bakkenivå, slik at leilighetene her ikke blir forstyrret av trafikken utenfor.

  • Marjo Kristiina Jussila

    Sivilarkitekt MNAL

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid