Fasade bygning

Fosshagen

Norconsult har i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter prosjektert et sykehjem som inkluderer rehabiliteringsplasser i Lier kommune

Prosjektnavn

Fosshagen

Kunde

Lier Kommune

Sted

Lier

Periode

2013 til 2016

Nøkkeltall

9 500 m²
60 boenheter

Oppdraget er basert på vinnerutkastet i en plan- og designkonkurranse utført i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter. Det har vært et mål å skape et attraktivt og forbilledlig sykehjem tuftet på nærhet, åpenhet og med høy miljø- og trivselsfaktor for alle.

Fosshagen sykehjem har 60 enheter, fordelt på 32 sykehjemsplasser, 16 omsorgsboliger og 12 rehabiliteringsplasser, samt fellesareal og dagsenter. Stedet har fått en egen identitet som en småskalert landsbystruktur med intime rom – ute og inne. Dette skaper et hjemlig og boligpreget bygningsmiljø; trivelig og med en følelse av nærhet og tilhørighet. Prosjektet er utformet for å inkludere spekteret av pasienter og har planløsninger som tar hensyn til fleksible og individuelle behov for forskjellige korttids- og langtidspasienter. Frognerhagen har også stort fokus på omsorgspersonalet og deres arbeidshverdag. Derfor har prosjektet en kompakt og enkel utforming for å gjøre arbeidssituasjonen både praktisk og inspirerende. God arkitektur består i å utforme omgivelser som underbygger fagpersonalets arbeid både praktisk, funksjonelt og metodisk – og på samme tid virker inspirerende i form av et trygt og fantasifullt miljø.

Juryens begrunnelse for å velge vinnerutkastet var at det er et kompakt anlegg med to vinkelformede bygningskropper, speilvendt rundt et sentralt adkomst-/kommunikasjons volum». Det er et klart og enkelt grep som gir mange fordeler. Det er en enkel og lettfattelig struktur. Angrepspunktet er sentralt i anlegget. Fra vestibylen fordeles til funksjoner på begge sider, samt vertikalt i anlegget med trapp og heis. Dette gir god orienterbarhet og virker overbevisende. Prosjektets enkle og kompakte oppbygning bidrar til korte ganglinjer i anlegget og internt for de ulike funksjoner og avdelinger

 

  • Per Heggenhougen

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid