Bodø 360

Norconsult har prosjektert kombinert nærings- og boligbygg i 14 etasjer i Bodø sentrum.

Prosjektnavn

Bodø 360

Kunde

Boreus (forprosjekt) Skansa (detaljprosjekt)

Sted

Norge

Periode

2015 til 2018

Nøkkeltall

15 000 m² totalt. 6 000 m² næring - 58 boenheter.

Oppdraget

Utvikle et kombinert nærings- og boligbygg i 14 etasjer i Bodø sentrum.

Løsningen

Prosjektet er løst med 4 etasjer langs Dronningensgate i hele kvartalets lengde. Midt på bygget er det prosjektert en høyblokk på 14 etasjer med 58 leiligheter. Bygningsmassen inneholder også 2 underetasjer med parkering og tekniske rom, med innkjøring fra Sandgata. Parkeringskjeller har et halvautomatisk parkeringsanlegg i tre høyder med plass til totalt 52 biler.

Resultatet

Et kombinert bolig og næringsbygg som blir en naturlig del av rekken med høyhus langs Dronningsgate i Bodø.

  • Jo S. Aastorp

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid