InterCity - Vestfoldbanen

Norconsult bistår Bane NOR med utbyggingen av strekningene Holm – Nykirke og Farriseidet – Porsgrunn, samt bisto med utbyggingen av Barkåker – Tønsberg.

Prosjektnavn

InterCity - Vestfoldbanen

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

Bane NOR skal bygge InterCity med 270 kilometer nytt dobbeltspor innen 2034. Satsingen skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. Norconsult har jobbet med flere av InterCity-strekningene på Vestfoldbanen; Drammen - Kobbervikdalen, Holm - Nykirke, Tønsberg - Larvik og Porsgrunn - Skien, samt Farriseidet-Porsgrunn.

Løsningen

Tønsberg - Larvik og Porsgrunn - Skien (TØNSKI) Korridoren er på ca. 40 km og går fra eksisterende dobbeltspor nord for Tønsberg stasjon til Farriseidet i Larvik. Det er jobbet med forstudie og kommunedelplan/hovedplan med flere ulike korridorer gjennom Tønsberg og frem til Stokke sentrum, forbi Torp flyplass, gjennom Sandefjord og Larvik til sammenslutning med nytt dobbeltspor i Martineåsen vest for Larvik. Oppdraget inkluderer også korridoren mellom Porsgrunn og Skien. Prosjektet skal gi forbedret togtilbud med kortere reisetid og frekvens mellom Vestfoldbyene og inn til Oslo. Strekningen inkluderer fem nye stasjoner som utvikles til gode lokale knutepunkt. Kommunedelplan og hovedplan for Stokke-Sandefjord er ferdigstilt. Oppdraget gjennomføres i et tett samarbeid mellom Norconsult og Asplan Viak. Drammen - Kobbervikdalen (UDK): Nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen inkluderer to nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. Utbyggingsprosjekt er et av landets største jernbaneprosjekt. Det skal legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen.

Resultatet

Norconsult har hatt ansvar for alle fag, og gjennomført Kommunedelplan/hovedplanog Detalj- og reguleringsplan. Vi jobber nå med Byggeplan og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for både totalentrepriser og utførelsesentrepriser. Prosjekteringsgrunnlaget er heldigitalt, supplert med et mindretall tegninger. Mengdebeskrivelsen har direkte kobling til BIM modellen og inkluderer seks ulike driftsfaser i løpet av byggeperioden. Entreprenøren henter byggegrunnlag direkte ut fra BIM-modellen og FDV-dokumentasjon legges inn fortløpende i byggeperioden.

Prosjektet har flere tekniske utfordringer:

 • Ombygging av Drammen og Gulskogen stasjoner.
 • Ombygging av Bybrua over sporområdet
 • Planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen
 • Utfordrende grunnforhold og store dybder til berg
 • Driving av løsmassetunnel med grunnforsterkning og sekvensiell tunneldriving
 • Dyp åpen byggegrop i løsmasser under en tungt trafikkert veg og ved tett bebyggelse
 • Komplisert stasjonslayout for signal mellom Drammen og Sundland/Gulskogen

 • Lars-Petter Nesvåg

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid